Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід

Ничкало, Н.Г., Лук’янова, Л.Б., & Хомич, Л.О. (2021). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : науково-аналітична доповідь (В.Г. Кремень, ред.). Київ: ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/726268/

PDF

У науково-аналітичній доповіді викладено результати порівняльного аналізу законодавчих актів і нормативно-правових документів з підготовки вчителя, а також мережі закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка педагогічних кадрів; здійснено кількісний і якісний аналіз педагогічних працівників, оплати їхньої праці, механізми відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності, моделі та рівні підготовки вчителя; зміст і форми організації підготовки майбутніх учителів в Україні та країнах Європи (Великій Британії, Німеччині, Фінляндії, Угорщині), Китаї та Австралії. Обґрунтовано висновки і пропозиції щодо вдосконалення професійної підготовки вчителя в Україні в умовах інтеграції в європейський освітній простір.