Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів

Максименко, С.Д. (ред.). (2021). Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів : матеріали методологічного семінару НАПН України 8 квітня 2021 року. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/726024/

PDF

У збірнику представлено матеріали, які висвітлюють важливі для сьогодення проблеми психологічних особливостей розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах; психологічної безпеки особистості та спільноти в контексті сучасних суспільних викликів; формування медіаінформаційної культури та громадянської компетентності учнів і студентів, а також психологічної допомоги особистості в умовах пандемії COVID-19 і пов’язаних з нею інформаційних ризиків, а також інші питання психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість.