Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр.

Кремень, В.Г. (заг. ред.). (2022). Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр. : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.37472/NAES-1992-2022

PDF

Монографія містить матеріали, що відображають періоди становлення та розвитку НАПН України, її відділень, наукових установ та їх колективів.

У книзі представлено історичну роль НАПН України у становленні й розвитку національної системи освіти; розкрито дослідницький потенціал; окреслено пріоритети діяльності з наукового і методичного забезпечення національної освіти. Наголошено на першочергових завданнях у сучасних реаліях воєнного стану – захисті суверенітету і територіальної цілісності України, задачах освіти щодо підготовки та виховання громадян в умовах війни та повоєнного відновлення країни, посилення європейської інтеграції. Йдеться про конкретні відповіді педагогіки і психології в умовах світової глобалізації та інших викликів людству.

Видання адресовано освітянам, науковцям, усім, хто опікується функціонуванням і розвитком освіти, її науковим і методичним супроводом, здійснює наукові дослідження та експериментальні розробки в галузі освіти, педагогіки і психології.