Національний освітньо-науковий глосарій

Національна академія педагогічних наук України. (2018). Національний освітньо-науковий глосарій. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». http://lib.iitta.gov.ua/715512/

PDF

У довідковому виданні узагальнено поняттєво-термінологічний освітньо-науковий апарат, який використовується міжнародною, європейською і українською фаховою спільнотою, унормовано вітчизняним законодавством про освіту та наукову і науково-технічну діяльність, міжнародними документами регуляційно-рекомендаційного характеру щодо освіти і досліджень. перелік статей містить визначення 490 ключових освітньо-наукових термінів, що відображають їх сутнісні характеристики, контекстуальну основу застосування. у додатку до переліку термінів та їх визначень наведено найбільш вагомі міжнародні документи, які унормовують актуальну освітньо-наукову термінологію. глосарій адресовано працівникам сфер освіти та наукової і науково-технічної діяльності, державної влади, бізнесу, суспільству в цілому, широкому колу осіб, зацікавленим у модернізації та світовій і європейській інтеграції національних освітнього та дослідницького просторів, підвищенні їх глобальної конкурентоспроможності.