Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Київ: ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

PDF

У Концепції окреслено напрями діяльності різних соціальних інститутів, відповідальних за освіту дітей раннього та дошкільного віку відповідно до сучасних викликів та проблем дошкільної освіти; визначено суб’єктів системи дошкільної освіти, місію і візію освіти дітей раннього і дошкільного віку. Наголошено на необхідності: розвитку мережі закладів дошкільної освіти державної та приватної форм власності; стимулювання батьківського партнерства; забезпечення якості дошкільної освіти, визначення критеріїв моніторингу якості дошкільної освіти; підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти; розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як умови якісної дошкільної освіти; наукового забезпечення освіти дітей раннього та дошкільного віку. Схарактеризовано ризики, пов’язані з реалізацією Концепції.

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку пройшла громадське обговорення.