Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країна­ми Європейського Союзу)

Радкевич, В.О., Бородієнко, О.В., & Кравець, С.Г. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країнами Європейського Союзу) : науково-аналітичні матеріали. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Київ: ТОВ «ТРОПЕА». https://bit.ly/2URM9lW

PDF

У науково-аналітичних матеріалах представлено порівняльний аналіз європейської та національної політик у сфері професійної освіти, організаційних моделей систем і сучасних типів закладів професійної освіти в країнах Європейського Союзу та в Україні, освітніх програм і підходів до забезпечення якості професійної освіти. Запропоновано інновації для вдосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти України.

Для розробників державної освітньої політики, керівників навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, науковців, аспірантів, докторантів.