Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

PDF

У Національній академії педагогічних наук України колективом її вчених підготовлено Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти, присвячену 30-річчю незалежності України. Проаналізовано досвід становлення і розвитку національної системи освіти, її здобутки і невикористані можливості, нерозв’язані проблеми, теперішні сильні та слабкі сторони освітньої системи, а також сформульовано рекомендації щодо подальшого поступу в майбутнє.

Національна доповідь є цілісним аналітичним документом, що складається зі вступу, 18 розділів, висновків з рекомендаціями, додатків з ілюстраційними матеріалами (графіками, таблицями), що характеризують стан, процеси, тенденції розвитку освіти в Україні, Європі і світі впродовж 30-річного періоду.

Національна доповідь буде корисна освітянам, вченим, управлінцям, політикам, здобувачам освіти та їхнім батькам, зарубіжним фахівцям, усім тим, хто цікавиться місцем і роллю вітчизняної освіти у становленні суверенної, самодостатньої, сильної України, усебічним розвитком її громадян, суспільства загалом.