Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні англійською мовою

Anishchenko, O.V., Bazeliuk, N.V., Bekh, I.D., Berezivska, L.D., Boiko, A.E., Bykov, V.Yu., Chepelieva, N.V., Chunikhina, S.L., Dotsenko, P.P., Dovbyshchenko, V.I., Drach, I.I., Dzhurylo, A.P., Halchenko, M.S., Havrysh, N.V., Hordiienko, V.P., Hudym, I.M., Ivanova, S.M., Kalashnikova, S.A., Kalinina, L.M., … Zhyliaiev, I.B. (2021). National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (To the 30th Anniversary of Ukraine’s Independence) : a monograph (V.H. Kremen, Ed.). National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv: KONVI PRINT. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-en

PDF

Вченими Національної академії педагогічних наук України підготовлено і надруковано «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» англійською мовою – «National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine» (за заг. ред. В.Г. Кременя).

У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 30-річний період незалежності України, визначено актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в умовах глобалізації, європейської інтеграції, інноваційного розвитку та національної самоідентифікації.

Національна доповідь буде корисна освітянам, вченим, управлінцям, політикам, здобувачам освіти та їхнім батькам, зарубіжним фахівцям, усім тим, хто цікавиться місцем і роллю вітчизняної освіти у становленні суверенної, самодостатньої, сильної України, усебічним розвитком її громадян, суспільства загалом.

Тепер і міжнародна наукова й освітянська громадськість може ознайомитися з «Національною доповіддю про стан і перспективи розвитку освіти в Україні».