Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура : науково-аналітична доповідь. Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-555-4-2020-49

PDF

У науково-аналітичній доповіді здійснено порівняльний аналіз структури національної системи загальної середньої освіти України та освітніх систем 38 країн Європи. Проаналізовано тривалість навчання і структуру навчального року в Україні та країнах Європи, зроблено висновки щодо відповідності навчального часу і канікул у закладах загальної середньої освіти. На підставі основних тенденцій розвитку освіти в європейському освітньому просторі сформульовано пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу в українських школах відповідно до трансформаційних процесів, що нині відбуваються в загальній середній освіті України. Науково-аналітичну доповідь доповнено відомостями про структуру освітніх систем загальної середньої освіти та організацію освітнього процесу в закладах середньої освіти країн Європи.