Результати онлайн опитування "Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину"

Овчарук, О.В. & Іванюк, І.В. (2020). Результати онлайн опитування "Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину" : аналітичні матеріали. Київ: ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/719908/

PDF

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України протягом 27 березня – 4 квітня 2020 р. провів онлайн опитування щодо потреб вчителів та інших категорій освітян у здійсненні дистанційного навчання та підвищенні фахового рівня під час запровадження карантину, пов’язаного з поширенням в Україні вірусу COVID-19. Опитування здійснено з метою оцінки стану ситуації, що склалась під час карантину, а також для надання відповідних рекомендацій зацікавленим сторонам. За результатами анкетування підготовлено аналітичні матеріали, в яких подано результати відповідей респондентів щодо таких питань: доступ до мережі Інтернет, обсягу та часу дистанційного навчання, потреб вчителів щодо підвищення фахового рівня з питань використання ІКТ, ефективних онлайн інструментів та засобів для здійснення дистанційного навчання, кількості учнів, готовності та мотивації учнів та батьків до дистанційного навчання в умовах карантину. Надано рекомендації щодо необхідних заходів та кроків для реагування на необхідність організації та здійснення дистанційного навчання в умовах карантину з боку органів управління освітою, установ з підвищення кваліфікації вчителів, закладів загальної середньої освіти, науково-дослідних установ та інших зацікавлених осіб.

Отримані результати, можуть бути використані урядовими установами (для розроблення планів дій, програм, проведення заходів, що спрямовані на підтримку вчителів в умовах карантину); закладами загальної середньої освіти та іншими освітніми установами (для побудови каналів комунікації, онлайн підтримки та інформування колективу щодо планів роботи, наявних технічних та програмних засобів, можливостей для учнів та батьків в умовах конкретного регіону та закладу освіти, швидкого реагування на потреби вчителів та учнів, підтримки вчительських інновацій); закладами післядипломної педагогічної освіти та іншими установами, що здійснюють підвищення кваліфікації вчителів (для запровадження та методичного супроводу онлайн заходів з підвищення кваліфікації вчителів, зокрема щодо використання ІКТ та проведення дистанційного навчання, інформування про нові онлайн можливості для вчителів, консультування їх щодо здійснення дистанційного навчання); науково-дослідними установами (для розроблення інструментів та методик підтримки онлайн навчання з різних предметних галузей, виявлення прогалин та пропонування інноваційних, ефективних науково обґрунтованих онлайн засобів, та науково-методичного супроводу, що забезпечать вчителів і систему підвищення кваліфікації новітніми розробками).