Уроки PISA-2018

Васильєва, Д.В., Головко, М.В., Жук, Ю.О., Козленко, О.Г., Ляшенко, О.І., Науменко, С.О., & Новосьолова В.І. (2020). Уроки PISA-2018 : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/library/uroky-pisa-2018/

PDF

У виданні здійснено аналіз одержаних українськими учнями результатів, обґрунтовано можливість інтерпретації результатів PISA-2018 як показника стану загальної середньої освіти в Україні та їх використання в умовах розбудови нової української школи, окреслено шляхи поліпшення якості української освіти, ураховуючи досвід інших країн.

Міжнародне дослідження якості освіти PISA розглядається як інструмент, що дає можливість кожній країні-учасниці з’ясувати переваги і недоліки національної системи освіти та на основі цих результатів виробити напрями підвищення ефективності її функціонування, а також оцінити під час проведення наступних досліджень правильність прийнятих управлінських рішень.

Видання адресоване широкому колу освітян й громадськості, зацікавленій у питаннях розвитку вітчизняної освіти.