НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Валерій Юхимович Биков Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5890-6783
  • Олександр Іванович Ляшенко Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6885-5978
  • Світлана Григорівна Литвинова Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5450-6635
  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Юрій Іванович Мальований Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4910-4866
  • Ольга Павлівна Пінчук Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2770-0838
  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
Ключові слова: цифрова трансформація, компетентності учнів, компетентності вчителів, компетентності науково-педагогічних працівників, компетентності науковців, Національна академія педагогічних наук України, цифрові компетентності, хмаро орієнтовані засоби, інформаційно-освітні системи

Анотація

Цифровізація освіти постає імперативом реформування освітньої сфери, головним і першочерговим завданням ефективного розвитку інформаційного суспільства в Україні. У свою чергу, цифровізація освіти неможлива без урахування світових трендів, зокрема інтенсивного розвитку таких технологій, як доповнена і віртуальна реальність, штучний інтелект, інтернет речей, роботизація, блокчейн, медіаосвіта, хмаро орієнтовані середовища, гейміфікація, міждисциплінарність та ін. Перехід до цифрового суспільства, широкомасштабна пандемія COVID-19, воєнний стан в Україні вплинули на функціонування вітчизняної сфери освіти як у питаннях управління, організації освітнього процесу, комунікації, оцінювання навчальних досягнень, так і стосовно створення й використання цифрового освітнього контенту.
НАПН України надає постійну науково-методичну підтримку педагогічним працівникам у подоланні виявлених труднощів і проблем здійснення онлайн-навчання. Вчені НАПН України досліджують, створюють і впроваджують широкий спектр електронних ресурсів, освітніх програм і навчально-методичних матеріалів для забезпечення цифрової трансформації вітчизняної освіти. Представлено результати досліджень і досвід освітян щодо цифровізації освітнього процесу в закладах освіти різного рівня під час пандемії COVID-19 та в умовах воєнного стану, спрямовані на дошкільну освіту, повну загальну середню освіту, освіту дітей з особливими освітніми потребами, освіту обдарованих учнів, професійну, вищу освіту, підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти та ін.
У доповіді, підготовленій до загальних зборів Національної академії педагогічних наук України, що відбулися 18-19 листопада 2022 р., розкрито найбільш знакові ініціативи щодо цифровізації української освіти, у започаткуванні та реалізації яких беруть активну участь вчені академії. На основі аналізу нинішнього етапу цифровізації вітчизняної освіти та з метою концентрації зусиль вчених, педагогічної громадськості, менеджерів освіти на визначальних її напрямах учасники загальних зборів НАПН України схвалили підготовлені НАПН України Рекомендації щодо цифрової трансформації освіти України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Валерій Юхимович Биков, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, Україна

Олександр Іванович Ляшенко, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, м. Київ, Україна

Світлана Григорівна Литвинова, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, Україна

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віцепрезидент , в.о. головного вченого секретаря НАПН України, м. Київ, Україна

Юрій Іванович Мальований, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, м. Київ, Україна

Ольга Павлівна Пінчук, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, Україна

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віцепрезидент НАПН України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Биков, В.Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ: Атіка. https://lib.iitta.gov.ua/845/

Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г., Буров, О.Ю., Богачков, Ю.М., Гриб’юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П., & Яськова, Н.В. (2018). Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж : монографія (О.П. Пінчук, наук. ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/712171/

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., Гуржій, А.М., Жалдак, М.І., Лещенко, М.П., Литвинова, С.Г., Луговий, В.І., Олійник, В.В. Спірін, О.М., & Шишкіна, М.П. (2019a). Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України (В.Ю. Биков, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, наук. ред.). Житомир: ЖДУ ім. І. Франка. https://lib.iitta.gov.ua/716848/

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., Гуржій, А.М., Жалдак, М.І., Лещенко, М.П., Литвинова, С.Г., Луговий, В.І., Олійник, В.В., Спірін, О.М., & Шишкіна, М.П. (2019b). Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України : монографія (В.Ю. Биков, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, наук. ред.). Київ: Компринт. https://lib.iitta.gov.ua/718652/

Биков, В.Ю., & Пінчук, О.П. (ред.) (2019). Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ (Присвячено 20-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) : колективна монографія. Київ: ФОП Ямчинський О.В. https://lib.iitta.gov.ua/720740/

Биков, В.Ю., & Яцишин, А.В. (ред.). (2019). Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика (Присвячено 20-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) : збірник наукових праць. Київ: ФОП Ямчинський О.В. https://lib.iitta.gov.ua/718758/

Биков, В.Ю., Литвинова, С.Г., Буров, О.Ю., Слободяник, О.В., Пінчук, О.П., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П., Гриб’юк, О.О., Богачков, Ю.М., & Ухань, П.С. (2020). Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів : монографія (С.Г. Литвинова, наук. ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722871/

Дем’яненко, В.М., Мар’єнко, М.В., Носенко, Ю.Г., Семеріков, С.О., & Шишкіна, М.П. (2020). Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти : колективна монографія (М.П. Шишкіна, наук. ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/723245/

Іванова, С.М., Дем’яненко, В.М., Дудко, А.Ф., Кільченко, А.В., Лабжинський, Ю.А., Лупаренко, Л.А., Новицька, Т.Л., Новицький, С.В., Спірін, О.М., Ткаченко, В.А., Шиненко, М.А., Яськова, Н.В., & Яцишин, А.В. (2020a). Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності : методичний посібник (О.М. Спірін, наук. ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722957/

Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Лупаренко, Л.А., Дудко, А.Ф., Новицька, Т.Л., Кільченко, А.В., Яськова, Н.В., Новицький, С.В., & Лабжинський, Ю.А. (2020b). Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722956/

Інститут інформаційних технологій і засобів НАПН України. (2019). Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : словник. Київ: ЦП Компринт. https://lib.iitta.gov.ua/718706/

Кремень, В.Г., & Ляшенко, О.І. (ред.). (2019). Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : збірник наукових праць. Київ. https://lib.iitta.gov.ua/718707/

Кремень, В.Г. (ред.) (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Литвинова, С.Г. (2016). Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Київ: ЦП «Компринт». https://lib.iitta.gov.ua/106829/

Міністерство освіти і науки України. (2021). Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформаційно-аналітичний збірник. Київ. https://cutt.ly/005sLNu

Ничкало, Н.Г. (2019). VIII Українсько-Польський / По-льсько-Український Форум «Освіта для миру /Edukacja dla pokoju»: 8-10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-3-1

Овчарук, О.В., Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В., Кравчина, О.Є., Лещенко, М.П., Сороко, Н.В., & Малицька, І.Д. (2019). Розвиток інформаційно-кому-нікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища : методичний посібник. Київ: Літера ЛТД. http://lib.iitta.gov.ua/717978/

Овчарук, О.В., & Іванюк, І.В. (2022). Результати онлайн-опитування «Готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину: січень-лютий 2022 : аналітичний звіт. Київ: ІЦО НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/730808/

Слюсаревський, М.М. (2022). Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124

Опубліковано
2022-12-28
Як цитувати
Кремень, В. Г., Биков, В. Ю., Ляшенко, О. І., Литвинова, С. Г., Луговий, В. І., Мальований, Ю. І., Пінчук, О. П., & Топузов, О. М. (2022). НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223
Розділ
Загальні збори НАПН України