ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р.

  • Валентина Борисівна Дем’яненко Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8040-5432
  • Віктор Михайлович Дем’яненко Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1469-8185
  • Сергій Прокопович Кальной Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5998-0339
Ключові слова: інформаційно-аналітична система, трансдисциплінарність, навчально-пізнавальна діяльність, семантичний аналіз, онтологія

Анотація

На основі аналізу проблем інтерпретування даних в педагогічних вимірюваннях обґрунтовано задачі моніторингу та оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів на засадах забезпечення латентно-семантичного аналізу. Досить значна за обсягом навчально-пізнавальна діяльність учнів та всі її системні складники потребують застосування сучасних когнітивних ІТ-технологій для забезпечення профільних експертів та фахівців-методистів інформаційно-аналітичними засобами оцінювання інтелектуального розвитку учнів. Формування таких засобів є можливим на основі використання когнітивних технологій опрацювання значних обсягів даних через онтологічне моделювання усіх складників освітнього процесу та інженерії знань, включаючи процеси управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі. Запропоновано використання когнітивної інформаційно-аналітичної системи оцінювання інтелектуальних досягнень учнів на засадах трансдисциплінарного (цілісного) аналізу їхньої навчально-пізнавальної діяльності. В основі цього процесу лежить підтримка прийняття організаційних рішень за певними критеріями, які відображають такі характеристики особистості учня, як схильності, поведінка, модифікатор та психометрика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Валентина Борисівна Дем’яненко, Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна

Віктор Михайлович Дем’яненко, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Сергій Прокопович Кальной, Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна

старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Горборуков, В.В., & Олецький, О.В. (2017). Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки, 178, 54-58. https://bit.ly/3HGnrLh

Горборуков, В.В., Приходнюк, В.В, & Франчук, О.В. (2022). Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень. Наукові записки Малої академії наук України, (23), 3-12. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-01

Горборуков, В.В., Стрижак, О.Є., Франчук, О.В., & Шаповалов, В.Б. (2018). Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив. Математичне моделювання в економіці, 13(4), 49-69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17887

Дем’яненко, В.Б., Дем’яненко, В.М., Кальной, С.П., Савченко, І.М., & Стрижак, О.Є. (2021). Створення е-освітніх ресурсів на основі використання когнітивних сервісів формування онтологічних сценаріїв. У В.П. Сергієнко (ред.), Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві : колективна монографія (с. 223-252). Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Дем’яненко, В.М., Мар’єнко, М.В., Носенко, Ю.Г., Семеріков, С.О., & Шишкіна, М.П. (2020). Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти : монографія. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/723245/

Demianenko, V. (2019). Ontological principles of formalization of information sources in e-educational environments. ScienceRise: Pedagogical Education, (33), 39-45. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.186200

Nadutenko, M., Prykhodniuk, V., Shyrokov, V., & Stryzhak, O. (2022). Ontology-Driven Lexicographic Systems. In K. Arai (Ed.), Advances in Information and Communication. FICC 2022. Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 438 (pp. 204-215). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98012-2_16

Stryzhak, O., Dovgyi, S., Demianenko, V., Popova, M., & Gayevska, O. (2021a). Cognitive digital platforms of scientific education. Interdisciplinary studies of complex systems, 19, 35-47. https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.035

Stryzhak, O., Horborukov, V., Prychodniuk, V., Franchuk, O., & Chepkov, R. (2021b). Decision-making System Based on the Ontology of the Choice Problem. Journal of Physics: Conference Series, 1828(14), 012007. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1828/1/012007

Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Дем’яненко, В. Б., Дем’яненко, В. М., & Кальной, С. П. (2022). ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4225
Розділ
Методологічний семінар НАПН України