НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р.

  • Любов Вікторівна Канішевська Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4190-1601
Ключові слова: цифровий простір, цифровізація виховного процесу, принципи виховання, критерії якості виховання в цифровому освітньо-виховному просторі, виховання дітей та молоді, виховний потенціал, науково-методичний супровід виховання

Анотація

У доповіді здійснено цілісний аналіз науково-практичної реалізації цифровізації виховного процесу в сучасних умовах. Фундаментальні засади «Концепції виховання дітей та молоді в цифровому просторі» покладено в основу прикладних наукових досліджень Інституту проблем виховання НАПН України, а саме: «Науково-методичний супровід виховання дітей та молоді у цифровому просторі», «Цифрове середовище для забезпечення батьків раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами», «Естетичне виховання учнівської молоді у віртуальному медіапросторі засобами художньої комунікації», «Виховання ціннісного ставлення до комунікацій у цифровому відкритому середовищі у дитячих громадських об’єднаннях». Світоглядні наративи та наукове розуміння виховних викликів, відображені в Концепції, використано в інформаційному проєкті «Безпека в цифровому відкритому просторі». Схарактеризовано принципи виховання дітей та молоді в умовах цифрового простору (конфіденційності й безпеки, індивідуалізації, доступності, доцільності, розвитку, гнучкості, інноваційності, інтегрованості); критерії якості виховання в цифровому освітньо-виховному просторі (раціональне використання цифрової інформації; критичне мислення; готовність до комунікації в рамках цифрового освітньо-виховного простору; цифрова компетентність; соціальна компетентність).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Любов Вікторівна Канішевська, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бех, І.Д. (2021). Сучасна освіта на шляху до досконалості. Рідна школа, (1072), 32-37.

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., & Овчарук, О.В. (заг. ред.). (2010). Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : методичні рекомендації. Київ: Атіка. https://lib.iitta.gov.ua/1165/

Гуревич, Р.С., Козяр, М.М., Кадемія, М.Ю., & Опушко, Н.Р. (2019). Діти та інтернет: деякі проблеми і шляхи їх вирішення. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (54), 5-9. https://doi.org/10.31652/24121142-2019-54-5-9

Канішевська, Л.В., & Шахрай, В.М. (2022). Особливості виховання в школі і сім’ї в умовах цифровізації. Перспективи та інновації науки. Педагогіка. Психологія. Медицина, (9), 144-155. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-4(9)-144-155

Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., Бех, І.Д., Вознесенська, О.Л., Гавриш, Н.В., Гончар, Л.В., Журба, К.О., Ільїн, В.В., Канішевська, Л.В., Кириченко, В.І., Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Куниця, Т.Ю., Курбатов, С.В., Литовченко, О.В., Малиношевський, Р.В., Мачуський, В.В., Найдьонова, Л.А., Рейпольська, О.Д., Толочко, С.В., Федорченко, Т.Є., Харченко, Н.В., Чаплінська, Ю.С., & Шахрай, В.М. (2022). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206

Кремень, В.Г. (ред). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г. (ред.), Биков, В.Ю., Ляшенко, О.І., Литвинова, С.Г., Луговий, В.І., Мальований, Ю.І., Пінчук, О.П., & Топузов, О.М. (2022). Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти: стан, проблеми, перспективи : Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223

Морзе, Н., Кучеровська, В., & Смирнова-Трибульська, Є. (2020). Самооцінювання рівня цифровізації освітнього закладу за умов трансформації середньої освіти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє У-середовище сучасного університету», (8), 72-87. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.8

Найдьонова, Л.А. (2018). Кібербулінг у підлітковому рейтингу інтернет-небезпек. Психологічні науки: проблеми і здобутки, (1), 141-159. https://bit.ly/3FxpMW8

Овчарук, О.В. (2019). Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки. Нова педагогічна думка, (100), 52-55. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2019-100-4-52-55

Сисоєва, С.О., & Осадча, К.П. (2019). Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Information Technologies and Learning Tools, 70(2), 271-284. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2907

Опубліковано
2022-12-24
Як цитувати
Канішевська, Л. В. (2022). НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-6. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4224
Розділ
Загальні збори НАПН України