ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ ДО ОСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р.

  • Володимир Віталійович Ковтунець Національне агентство кваліфікацій, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9077-4867
Ключові слова: освітня кваліфікація, професійна кваліфікація, професійна освіта, вища освіта, середня освіта, освітня програма, ринок праці, війна

Анотація

Проаналізовано потреби роботодавців України щодо освітніх та професійних кваліфікацій працівників. Дослідження виконано за даними інформаційної системи дослідження ринку праці України, створеної із використанням технологій великих даних і штучного інтелекту (Big Data Labour Market Intelligence — Ukraine). Насамперед доведено надійність даних через спроможність даних системи відображати тенденції розвитку ринку праці, що є основою для практичного використання даних. Дослідження виконано за даними 2021–2022 рр. Показано, що значна частина вакансій ринку праці потребує лише початкової освіти. Мова йде переважно про найпростіші професії. Такий стан відповідає частці низькотехнологічних видів економічної діяльності. Інша частина ринку праці тяжіє до вищої освіти. Вказані тенденції стабільні і не зазнали впливу війни у 2022 р. Показано, що значна частина економіки орієнтується на високотехнологічні виробництва, які потребують постійного удосконалення кваліфікацій. Досліджено динаміку потреб ринку праці у професійних кваліфікаціях без вищої освіти упродовж 2022 р. Виявлено вплив війни на зміну потреби у кваліфікаціях. Так, стабільним залишається попит на техніків і помічників спеціалістів (третій розділ Класифікатора професій). За значного падіння попиту на працівників за час війни виріс попит на ремісників (робітників, здатних виробляти завершений продукт чи надавати повну послугу). У роботі перелічено основні результати навчання — знання, вміння і навички, цінності і ставлення, — яких найчастіше потребують роботодавці. Наголошено на першочергових потребах у знаннях з інженерії, технологій, інформаційних технологій. Надано рекомендації щодо удосконалення освітніх програм професійної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Віталійович Ковтунець, Національне агентство кваліфікацій, м. Київ, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник Голови Національного агентства кваліфікацій, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. (2010, 28 липня). Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010 (327). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кабінет Міністрів України (2011, 23 листопада). Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (1341). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Ковтунець, В.В., Лондар, С.Л., Мельник, С.В., & Бранко, Е.К. (2021). Вимоги ринку праці України до освіченості працівників. Освітня аналітики України, (15), 5-20. https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-5-20

European Commission. (2022, January 27). The ESCO Classification v1.1.0. ESCO Portal. https://esco.ec.europa.eu/en/classification

European Training Foundation. (2019). Big Data for labour market intelligence: An introductory guide. https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/big-data-labour-market-intelligence-introductory-guide

European Training Foundation. (2022, October 31). Labour Market Intelligence — Ukraine. https://public.tableau.com/app/profile/tabulaex/viz/ETF-BigDataLMI-Ukraine/Time

Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Ковтунець, В. В. (2022). ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ ДО ОСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4222
Розділ
Методологічний семінар НАПН України