ОСВІТНІЙ ХАБ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ У СФЕРІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р.

  • Дарія Іванівна Басюк Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький, Україна https://orcid.org/0000-0002-7935-1094
Ключові слова: освітній хаб, ринок праці, вимушено переміщені особи, провайдери, освітні послуги, професійне навчання, підвищення кваліфікації, часткові кваліфікації

Анотація

Проаналізовано стан ринку праці в умовах російської агресії та актуалізовано необхідність розширення спектру освітніх послуг для різних категорій вимушено переміщених осіб з метою подальшого їх працевлаштування, надання соціальної та психологічної підтримки. Розкрито передумови створення освітніх хабів для навчання українців працездатного віку нових професій та здобуття необхідних компетентностей на ринку праці. Схарактеризовано діяльність освітнього хабу Хмельниччини як інноваційного авангардного утворення для надання широкої палітри освітніх послуг та системних психологічних консультацій дітям і дорослому населенню; створено профорієнтаційно-консультативну систему для визначення здібностей до професійної діяльності; проведено навчання переселенців та місцевих мешканців з метою здобуття умінь і навичок у професіях, що користуються попитом. Це сприятиме швидкій перекваліфікації і фінансовому забезпеченню внутрішньо переміщених осіб у період війни та відбудови країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дарія Іванівна Басюк, Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький, Україна

доктор економічних наук, професор, директор Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький, Україна

Список використаних джерел

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки». (2022, 19 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2312-20

Кабінет Міністрів України. (2015, 12 серпня). Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність (579). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-п

Лук’янова, Л.Б. (2011). Концепція освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М.

Міністерство освіти і науки України. (2022, 31 березня). В Україні створюється мережа освітніх хабів. https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-stvoryuyetsya-merezha-osvitnih-habiv

Ничкало, Н.Г. (2008). Педагогіка і психологія праці в контексті розвитку людського капіталу. У І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало (ред.), Педагогічна освіти і освіта дорослих: європейський вимір (с. 30-40). Київ, Хмельницький.

Хмельницька обласна військова адміністрація. (2022, 1 квітня). На Хмельниччині запрацював перший в Україні Освітній Хаб. https://www.adm-km.gov.ua/?p=110776

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
Басюк, Д. І. (2022). ОСВІТНІЙ ХАБ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ У СФЕРІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-5. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4221
Розділ
Методологічний семінар НАПН України