НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р.

  • Валентина Олександрівна Радкевич Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9233-5718
Ключові слова: науково-методичне забезпечення професійної освіти, дуальна освіта, соціогуманітарний розвиток, цифровізація, кар’єрна, підприємницька, цифрова компетентності, державно-приватне партнерство, профорієнтація, євроінтеграція

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями розвитку національної системи професійної освіти в умовах воєнного часу та представлено важливі аспекти формування нової парадигми її повоєнного розвитку. Проаналізовано глобальні, національні й регіональні виклики, що сформували нову реальність для українського освітнього середовища. Окреслено можливості, перспективи, пріоритетні цілі розвитку професійної освіти України в умовах воєнного стану. Охарактеризовано трансформацію вітчизняного ринку праці та особливості управління його розвитком для забезпечення повоєнного відновлення країни. Показано прогностичну роль спільної діяльності науковців, освітян, роботодавців з розроблення і впровадження професійних та освітніх стандартів. Визначено основні напрями розвитку державно-приватного партнерства й дуальної форми здобуття освіти для вдосконалення в Україні державної освітньої політики і створення ефективної системи професійної освіти. Акцентовано на необхідності перегляду змісту соціогуманітарного складника професійної освіти та важливості підготовки педагогів для реалізації цілей соціогуманітарного розвитку майбутніх фахівців. Викладено завдання формування принципово нової системи професійної орієнтації населення України. Сформульовано основні напрями розвитку кар’єрної та підприємницької компетентностей майбутніх фахівців для скорочення безробіття шляхом розвитку молодіжного підприємництва та відновлення малого бізнесу. Окрему увагу приділено аналізу цифрових викликів системі професійної освіти та шляхів розвитку цифрової культури педагогів і цифрової компетентності здобувачів освіти. Проаналізовано євроінтеграційний досвід і завдання подальшої інтеграції національної професійної освіти в європейський освітній простір.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Олександрівна Радкевич, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Алєксєєва, С.В., Базиль Л.О., Байдулін, В.Б., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф., & Радкевич, О.П. (2019). Основи інноваційного підприємства: програма навчальної дисципліни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна освіта, 2 (83), 33-35.

Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Закатнов Д.О., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька Г.М. (2021). Підприємницька компетентність майбутніх фахівців : методичний посібник. Київ: Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України.

Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.М. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва : навчальний посібник. Житомир: Полісся.

Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф., & Сохацька, Г.В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу : теорія і практика: монографія. Житомир: Полісся.

Базелюк, О.В., Кравець, С.Г., Майборода, Л.А., Каленський, А.А., & Кручек, В.А. (2019). Використання засобів мобільного Інтернету у дистанційному навчанні кваліфікованих робітників (для викладачів професійно-технічних навчальних закладів) : методичні рекомендації. Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Базелюк, О.В., Каленський, А.А., & Кравець, С.Г. (2017). Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах : методичний посібник. Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Базелюк, О.В., Спірін, О.М., Петренко, Л.М., Каленський, А.А., & Майборода, Л.А. (2018). Технології дистанційного професійного навчання : методичний посібник. Житомир: Полісся.

Відновлення України. (2022). План відновлення України. Проєкти національної програми «Розвиток системи освіти». https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system

Гриценок, І.А., Байдулін, В.Б., & Савченко, М.О. (упоряд.). (2021). Від бізнес-ідеї — до підприємницького успіху : методичні рекомендації. Житомир: Полісся.

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». (1998, 10 лютого). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98

Кабінет Міністрів України. (2020, 23 грудня). Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки(1669-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020

Кабінет Міністрів України. (2021, 9 грудня). Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки (1619-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-р

Костюченко, О. (2022). Професійна (професійно-технічна) освіта в умовах воєнного стану. У С.М. Шкарлет, ред., Освіта України в умовах гібридної війни : інформаційно-аналітичний збірник. Київ: МОН України. Ін-т освітньої аналітики. https://bit.ly/3PKzppn

Кравець, С. (2022). Нормативно-правове забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна педагогіка, 1(24), 127-137. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.127-137

Кремень, ВГ., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Г., & Регейло, І.Ю. (2022). Діяльність Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203

Кулалаєва, Н., & Гайдук, О. (2022). Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання: європейський досвід. Професійна педагогіка, 1(24), 71-80. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.71-80

Мельник, М.Ю. (2022). Освіта в умовах воєнного ста-ну : результати опитування. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4130

Міністерство освіти і науки України. (2022). Затверджені стандарти професійної освіти 2022. https://bit.ly/3hvEnJC

Міністерство освіти і науки України. (2022, 1 квітня). Платформи для вдосконалення навичок і саморозвитку. https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku

Міністерство освіти і науки України. (2022, 29 липня). Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо розбудови центрів професійної досконалості на суму 58 млн євро. https://bit.ly/3v08UlT

Міністерство освіти і науки України. (2022, 10 листопада). Яким має бути кар’єрне консультування в закладах професійної освіти – обговорили учасники конференції «Кар’єрне консультування в дії». https://bit.ly/3FwoniD

Міністерство освіти і науки України. (2022, 14 листопада). Основні здобутки професійної освіти до повномасштабного вторгнення РФ та в умовах воєнного стану. https://bit.ly/3PsYZPn

Міністерство освіти і науки України. ДНУ «Інститут освітньої аналітики». (2020). Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах ЗСО : інформаційні матеріали. https://bit.ly/3PyAyAg

Пищулина, О., & Маркевич, К. (2022). Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації : аналітична записка. Київ: Razumkov centre. https://bit.ly/3j5ORjA

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019

Президент України (2021, 27 травня). Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (211/2021). https://www.president.gov.ua/documents/2112021-38993

Прохоренко, Л.І. (2022). Наука і освіта в умовах війни: Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4133

Радкевич, В. (2019). Роль професійної освіти в реалізації цілей сталого розвитку суспільства. Професійна освіта, 1, 5-9.

Радкевич, В.О., Лузан, П.Г., & Пащенко, Т.М. (2022). Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. Вісник національної академії педагогічних наук України, 4(2). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209

Радкевич, О. (2022). Сторони в державно-приватному партнерстві. Інноваційна професійна освіта, 1(2), 214-217. https://doi.org/10.32835/2786-619X.2022.2.214-217

Укрінформ (2022, 27 травня). Шкарлет, С. За кордон виїхали 672 тисячі учнів і 26 тисяч вчителів. https://bit.ly/3FYI4kJ

Шкарлет, С. (ред.). (2022). Освіта України в умовах гібридної війни : інформаційно-аналітичний збірник. Київ: МОН України. Ін-т освітньої аналітики. https://bit.ly/3vdj3w1

European Commission. (2022, May 31). Survey on integration of people fleeing Russia’s invasion of Ukraine in Vocational Education and Training (VET). https://bit.ly/3WoKrCO

European Commission / EACEA / Eurydice. (2022). Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe : Eurydice report. https://bit.ly/3FXrOjC

European Training Foundation. (2021). Policies for human capital development: Eastern Partnership – An ETF Torino Process Assessment. https://bit.ly/3W36VcG

OEC. Better Policies for Better Lives. (2022, July 1). How vocational education and training (VET) systems can support Ukraine Lessons from past crises. https://bit.ly/3jbQwEk

PAGOSTE. Партнерський простір 015. (2022). Головна. https://015.org.ua

Prystupa, V., & Hamaniuk, А. (2021). Results of integration of Ukrainian education into the European educational area. Educational Dimension, 56(4), 8-24. https://doi.org/10.31812/educdim.v56i4.4392

Radkevych, V. (2022). The development trends for the public-private partnership in the sphere of vocational education and training in the European Union countries. Professional Pedagogics, 2(25), 4-13. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.4-13.

Radkevych, V., & Yershova, L. (2022). Status of preparedness of vocational education system to counter real and potential threats to national security and national interests of Ukraine in the conditions of external and internal challenges. Professional Pedagogics, 1(24), 4-17. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.4-17

Опубліковано
2022-12-18
Як цитувати
Радкевич, В. О. (2022). НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-15. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4218
Розділ
Методологічний семінар НАПН України