ОНЛАЙН-МОДУЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18 листопада 2022 р.

  • Марина Сергіївна Дворник Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1505-0169
Ключові слова: соціально-психологічний супровід, війна, онлайн-підтримка

Анотація

В умовах повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України вказано найбільш уразливі категорії населення, підкреслено загальні травматичні загрози та ризики вторинної травматизації, описано випадки, які потребують первинної, вторинної і третинної допомоги щодо психологічного та психічного здоров’я. Обґрунтовано потребу в організації соціально-психологічної підтримки і супроводу громадян в електронному форматі для забезпечення вторинної допомоги. Відповідно до розробленої моделі електронної підтримки психологічного добробуту особистості представлено чотири онлайн-модулі, які активізувалися під час війни. Модуль залучення описано як онлайн- та офлайн-активність надавачів супроводу для демонстрації його наявності та доступності, метафорична «протягнута рука допомоги». Проблематикою модулю є необхідність врахування онлайн-поведінки громадян і соціодемографічного таргетингу. Модуль психологічного просвітництва (психоедукації) спрямовано на забезпечення розуміння постраждалими своєї проблемної ситуації, на створенні мотивації до досягнення змін, на інструктуванні щодо дій у кризовій, новій, незрозумілій ситуації для самозбереження, самовідновлення, саморозвитку. Проблематика модулю: врахування маркетологічного позиціонування платформ, з яких надається інформація. Модуль пошуку рішень включає електронні ресурси для обміну соціальною підтримкою — інформаційною, емоційною, оцінковою, мережевою та матеріалізованою. Проблематика модулю: необхідність активізації практик самодопомоги для попередження вторинної травматизації. Модуль супроводу передбачає пролонговану соціально-психологічна підтримку постраждалих у відеоформаті, засновану на домовленостях. Проблематика модулю: дотримання психологічної безпеки й етики та заходи компенсації неможливості фізичного контакту. Акцентовано, що представлені модулі можуть бути використані як окремо, так і в якості інтегрованих до очного соціально-психологічного супроводу особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Сергіївна Дворник, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Відновлення України. (2022). Модернізація системи охорони здоров’я. https://recovery.gov.ua/project/program/upgrade-healthcare-system

Дворник, М.С. (2021а). Реципієнти електронної психологічної підтримки в умовах переходу від війни до миру. У Т.М. Титаренко, О.Г. Злобіна, & М.С. Дворник (ред. кол.), Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти : матеріали міждисциплінарного наукового семінару, м. Київ, 25 березня 2021 р. (с. 25-31). Київ: Інститут соціології НАН України; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/pvsysdir.pdf

Дворник, М.С. (2021b). Соціодемографічна специфіка одержання громадянами електронної соціально-психологічної підтримки під час пандемії COVID-19 в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», (4), 142-147. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-4-18

Dvornyk, M.S. (2022). Online modules of psychological health promotion in times of the Russian-Ukrainian war. In Cyber socialization in conditions of increased uncertainty : Materials of the VI scientific and practical seminar (Tilburg, August 26, 2022) (pp. 12-13). Tilburg: Tilburg University Press. https://lib.iitta.gov.ua/731989/

Опубліковано
2022-12-09
Як цитувати
Дворник, М. С. (2022). ОНЛАЙН-МОДУЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-5. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4217
Розділ
Загальні збори НАПН України