ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ

За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
  • Ірина Юріївна Регейло Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0512-2456
Ключові слова: Програма спільної діяльності, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, наука, освіта, педагогіка, психологія, науковий і методичний супровід освіти, розвиток інноваційної людини, воєнний стан, повоєнне відновлення

Анотація

У статті наведено найвагоміші результати виконання у 2022 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 рр. У 2022 р. де-факто додано новий важливий напрям співпраці МОН України та НАПН України, пов’язаний з війною Російської Федерації проти України. У межах спільної діяльності здійснювалося вдосконалення законодавства України у сфері освіти; робота у складі колегії МОН України, Наукової ради, Науково-методичної ради, предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп, робочих груп міністерства тощо; психолого-педагогічна експертиза навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнання для закладів освіти, освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»; розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення для закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; науково-методичний супровід інноваційних проєктів, пілотних досліджень, педагогічних експериментів; підготовка наукових періодичних видань; проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, вебінарів; підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників тощо. Окреслено проблемні завдання на різних рівнях освіти, які потребують подальшого вирішення у рамках спільної діяльності МОН України і НАПН України, особливо в умовах воєнного стану та для повоєнного відновлення країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Юріївна Регейло, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Базиль, Л.О. (2022, 22 листопада). Методологічний семінар НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів». Національна академія педагогічних наук України. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2884/

Бевз, Г.М., & Каніболоцька, М.С. (ред.). (2022). Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади : практичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://cutt.ly/IN4jnnW

Березівська, Л.Д., Гавриленко, Т.Л., Міхно, О.П., Сухомлинська, О.В., Тарнавська, С.В., Дурдас, А.П., Деревянко, Т.М., Середа, Х.В., Бойко, О.А. (упоряд.), & Березівська, Л.Д. (наук. ред.). (2022). Антологія текстів з реформування змісту загальної середньої освіти в Україні (1991-2017) : хрестоматія. https://cutt.ly/WN5qKb8

Биков, В.Ю., Гриценчук, О.О., Дубовик, О.А., Завалевський, Ю.І., Іванюк, І.В., Кравчина, О.Є., & Овчарук, О.В. (2022). Цифрова компетентність вчителя: інструмент самооцінювання та особливості використання : методичні рекомендації. Київ: ІЦО НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/730497/

Васютинський, В., Горностай, П., Губеладзе, І., Найдьонова, Л., Слюсаревський, М., & Чуніхіна, С. (2022). Термінологічний словник російсько-української війни (М. Слюсаревський, ред., С. Чуніхіна, упоряд.). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://cutt.ly/0N86YL0

Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., & Дебич, М.А. (2022). Сфера вищої освіти як складова Плану відновлення України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211

Гончаренко, О.Л., Хемчян, І.І. (уклад.), & Пономаренко, Л.О. (наук. ред.). (2022). Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек — 2022 : довідник. https://cutt.ly/TN5wjqy

Гриценок, Л.І., & Капустюк, О.М. (2022). Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти : методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://cutt.ly/PN4ketJ

Дяченко, Л.М., Кропочева, Н.М. (упоряд.), & Березівська, Л.Д. (наук. ред.). (2022). Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. — 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. https://cutt.ly/FN5q2FA

Імшенецька, І., Базь, Л., & Черниш, Л. (2022). Стан суспільної свідомості в Україні напередодні повномасштабного російського вторгнення (за даними всеукраїнського репрезентативного опитування, проведеного 7-16 лютого 2022 р.). Інформаційний бюлетень, (лютий). https://ispp.org.ua/2022/04/23/stan-svidomosti-2022/

Калашнікова, С., & Оржель, О. (2022). Оптимізація мережі закладів вищої освіти: теоретичні особливості та практичні рекомендації. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 13, https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-89-129

Калашнікова, С.А., Скиба, Ю.А., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022). Забезпечення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» в Інституті вищої освіти НАПН України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4141

Капустюк, О.М., & Петренко, І.В. (2022). Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи : методичні рекомендації. Кропивницький: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://cutt.ly/aN4jFxu

Карамушка, Л.М. (2022a). Психічне здоров’я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати : методичні рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/730974/

Карамушка, Л.М. (2022b). Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій (реалізація технологічного підходу) : навчальний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731260/

Карамушка, Л.М., Бондарчук, О.І., & Грубі, Т.В. (2022). Діагностика та профілактика перфекціонізму та прокрастинації в освітній практиці : психологічний практикум. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/732313/

Кириченко, В.І. (ред.), Нечерда, В.Б., Безрук, К.О., & Лаврентьєва, І.В. (2022). Методика формування соціально успішної особистості старшокласника в системі загальної середньої освіти : методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732076/

Корнієнко, А.В., Мачуський, В.В., & Вербицький, В.В. (2022a). Наскрізна навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій». Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. https://cutt.ly/5N8Ppik

Корнієнко, А.В., Мачуський, В.В., & Вербицький, В.В. (2022b). Методичні рекомендації до наскрізної навчальної програми з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій». Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. https://cutt.ly/mN8PQaC

Кремень, В.Г. (2021). Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-1

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., Гудим, І.М., & Смола, Л.М. (2021). Про виконання у 2021 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 рр.: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-4

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., Лук’янова, Л.Б., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022a). Про роботу відділень та наукових установ Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану: Наукова доповідь Президії НАПН України 24 березня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1), 1-14. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4118

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., & Регейло, І.Ю. (2022b). Діяльність Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-38. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203

Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., Бех, І.Д., Вознесенська, О.Л., Гавриш, Н.В., Гончар, Л.В., Журба, К.О., Ільїн, В.В., Канішевська, Л.В., Кириченко, В.І., Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Куниця, Т.Ю., Курбатов, С.В., Литовченко, О.В., Малиношевський, Р.В., Мачуський, В.В., Найдьонова, Л.А., Рейпольська, О.Д., Толочко, С.В., Федорченко, Т.Є., Харченко, Н.В., Чаплінська, Ю.С., & Шахрай, В.М. (2022c). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022d). Мережа державних закладів вищої освіти України: Аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Лапаєнко, С.В., Агалець, І.О., Гуралюк, А.Г., Закатнов, Д.О., Ростока, М.Л., Рабаданова, Л.В., Селецький, А.В., Вараксіна, Н.В., Годецька, Т.І. (авт.-упоряд.), & Лапаєнко, С.В. (наук. ред.). (2022a). Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти : оглядове видання. https://cutt.ly/pN5wS8O

Лапаєнко, С.В., Пономаренко, Л.О., Бондарчук, О.Б. (упоряд.), & Березівська, Л.Д. (наук. ред.). (2022b). Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліографічний покажчик. 5-те вид., допов. Знання України. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Kremen_2022.pdf

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022a). Університетський портрет Києва: проблема збереження науково-технологічного профіля. Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101

Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022b). Аспірантська підготовка як фактор університетської конкурентоспроможності: Аналітичний огляд стану в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4136

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022c). Париж-стратегія & Пекін-стратегія розвитку університетського лідерства у 2003-2021 роках: досвід для України. У Шляхи розвитку закладів вищої освіти в новій соціальній реальності : монографія (с. 40-50). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2022d). Концентрація та комунікація в моделі і стратегії розвитку університетів-лідерів. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 13, 5-25. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-5-25

Лукомська, С.О., & Зливков, В.Л. (2022). Сучасні тренінгові технології розвитку особистості в освіті : навчальний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731898/

Максименко, С.Д., Кокун, О.М., Панок, В.Г., Даниленко, Г.М., Лінський, І.В., Сердюк, О.О., Бурлака, В.В., Щербакова, О.О., & Лунченко, Н.В. (2022). Українське Лонгітюдне Дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів третьої хвилі дослідження. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://doi.org/10.32631/uls2022

Мельник, М.Ю. (2022). Освіта в умовах воєнного стану: результати опитування. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4130

Мельник, М.Ю., & Малиношевська, А.В. (2022). Про результати опитування учнів, батьків і вчителів про освітні проблеми в умовах воєнного стану: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 травня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4142

Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», & Інститут педагогіки НАПН України. (2022a, 21 серпня). Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. https://cutt.ly/GN99uvo

Міністерство освіти і науки України. (2022b, 1 квітня). Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій: методичні рекомендації для позашкілля. https://cutt.ly/uN8O102

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

Овчарук, О.В., & Іванюк, І.В. (2022). Результати онлайн-опитування «Готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину: січень-лютий 2022» : аналітичний звіт. Київ: ІЦО НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/730808/

Остапенко, О.І., (ред.), Тимчик, М.В., Зубалій, М.Д., Журба, К.О., Бінецький, Д.О., Касіч, Н.П., & Кузора, І.В. (2022). Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації : навчально-методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732074/

Охріменко, З.В., Морін, О.Л., Шевенко, А.М., Закатнов, Д.О., & Піддячий, М.І. (2022a). Формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : монографія (З.В. Охріменко, ред.). Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732085/

Охріменко, З.В., Морін, О.Л., Шевенко, А.М., & Вороніна, Г.Р. (2022b). Форми і методи формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності : методичні рекомендації (З.В. Охріменко, ред.). Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732089/

Пономаренко, Л.О., Зоріна, Н.Є., Коваленко, С.Г., Кропочева, Н.М., Павленко, Т.С. (упоряд.), & Пономаренко, Л.О. (наук. ред.). (2022). Дисертації з питань освіти (1991-2021) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. https://cutt.ly/NN5qM6g

Президент України. (2022, 21 квітня). Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни (266/2022). https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225

Радкевич, В.О., Лузан, П.Г., & Пащенко, Т.М. (2022). Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-12. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209

Сухомлинська, О.В., Сухомлинська, Л.В., Страйгородська, Л.І., Мушка, І.В., Чала, Н.В. (упоряд.), & Березівська, Л.Д. (наук. ред.). (2022). Міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993-2020) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. https://cutt.ly/7N5q4Zp

Тимчик, М.В. (ред.), Остапенко, О.І., Бінецький, Д.О., & Касіч, Н.П. (2022). Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732066/

Титаренко, Т.М., & Дворник, М.С. (ред.). (2022). Як допомогти особистості у період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід : практичний посібник. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://cutt.ly/SN5A4mh

Толочко, С.В., Бордюг, Н.С., & Міронець, Л.П. (2022a). Знаю. Вмію. Дію : навчальна програма для формування екологічної компетентності школярів. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732065/

Толочко, С.В., Бордюг, Н.С., & Міронець, Л.П. (2022b). Знаю. Вмію. Дію : навчально-методичний посібник для формування екологічної компетентності школярів. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732064/

Топузов, О., & Засєкіна, Т. (заг. ред.). (2022). Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови. Методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року : методичні рекомендації. Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Видавничий дім «Освіта». https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70

Топузов, О., & Локшина, О. (заг. ред.). (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти : оглядове видання. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-614-8-2022-55

Федорченко, Т.Є. (ред.), Кириченко, В.І., Нечерда, В.Б., Тарасова, Т.В., Безрук, К.О., & Гарбузюк, І.В. (2022). Соціально успішна особистість: сутність і технології виховання : навчально-методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732062/

Шахрай, В.М. (ред.), Гончар, Л.В., Канішевська, Л.В., & Малиношевський, Р.В. (2022a). Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: теорія і практика : монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732060/

Шахрай, В.М. (ред.), Гончар, Л.В., Канішевська, Л.В., & Малиношевський, Р.В. (2022b). Формуємо готовність старшокласників до відповідального батьківства : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/732061/

Шиненко, М.А., & Пінчук, О.П. (2022a). Моніторинг використання веб-ресурсу «Електронна бібліотека НАПН України»: 24 лютого — 24 серпня 2022 р. Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. https://lib.iitta.gov.ua/731718/

Шиненко, М.А., & Пінчук, О.П. (2022b). Моніторинг використання веб-ресурсу «Електронна бібліотека НАПН України»: січень-травень 2020, 2022 роки. Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. https://lib.iitta.gov.ua/731309/

Опубліковано
2022-11-30
Як цитувати
Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., & Регейло, І. Ю. (2022). ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-19. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4215
Розділ
Засідання Президії НАПН України