ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ

Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

  • Олена Миколаївна Семеног Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-8602
  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Ключові слова: педагогічне партнерство, воєнні реалії, педагогічна освіта, націєстверджувальний потенціал української науки й освіти, науково-методичний супровід, Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

У статті схарактеризовано досвід педагогічного партнерства Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в умовах воєнних реалій (лютий — жовтень 2022 р.). Схарактеризовано результати онлайн-заходів з академічної культури, медіаграмотності, мовної культури для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів закладів загальної середньої освіти, проведених спільно з Державною службою якості освіти, центрами професійного розвитку педагогів, об’єднаними територіальними громадами, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України. Представлено цінні практики співпраці науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» СумДПУ імені А.С. Макаренка з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» задля популяризації цінностей культурної ідентичності в освітньо-науковому середовищі.
Окреслено фахово-методичний напрям діяльності відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка з метою вдосконалення змісту й методичного інструментарію організації педагогічної практики майбутніх учителів НУШ. Висвітлено результати волонтерських ініціатив з метою професійної підтримки освітян, науковців в умовах воєнного стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Семеног, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вовк, М. (2022, 18 травня). Академічна культура сучасного дослідника: теоретичний і практичний контекст. Facebook. https://bit.ly/3EV25Is

Вовк, М.П. (уклад.). (2021). Викладацька практика для здобувачів наукового ступеня доктора філософії : навчальна програма. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/728418/

Вовк, М.П., & Гордієнко, В.П. (2022). Зміст і методичні засади організації виробничої практики у закладах вищої педагогічної освіти : науково-методичні рекомендації. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731793/

Вовк, М.П., Грищенко, Ю.В., Соломаха, С.О., & Філіпчук, Н.О. (2022). Теоретичні і методичні засади організації практики у закладах вищої педагогічної освіти : аналітичні матеріали. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731924/

Вовк, М.П., Грищенко, Ю.В., Соломаха, С.О., Філіпчук, Н.О., & Ходаківська, С.В. (уклад.). (2021). Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика : словник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/731691/

Голуб, Н.Б., & Горошкіна, О.М. (2021). Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/ukrainska-mova-5-6-klasy-modelna-navchalna-prohrama/

Грищенко, Ю.В., & Філіпчук, Н.О. (уклад.). (2021). Зміст і методичні засади організації психолого-педагогічної практики в закладах вищої педагогічної освіти : науково-методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/731774/

Інноваційні обрії. (2022b, 6 липня). Вишита сорочка і ми. Онлайн-школа «Я обираю українську» (спікерка Дибовська Олеся) [Відео]. YouTube. https://youtu.be/IINBJ6BQVgQ

Інноваційні обрії. (2022c, 7 липня). Мовне родино-знавство. Онлайн-школа «Я обираю українську» (спікерка Семеног Олена) [Відео]. YouTube. https://youtu.be/QUGuS_1oxr0

Інноваційні обрії. (2022а, 5 липня). Формули етикету. Онлайн-школа «Я обираю українську» [Відео]. YouTube. https://youtu.be/54dugrAQtFE

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2022а, 25 травня). Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства – 2022. https://cutt.ly/kM4udA6

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2022b, 24 серпня). Консолідація українців в умовах російської агресії. https://cutt.ly/MM4ug9g

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. (2022, 7 квітня). Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд [Відео]. Facebook. https://https://www.facebook.com/events/307180538213121/

Інститут української мови НАН України. (2022, 22 серпня). Лекція П.Ю. Гриценка «Мовна ситуація в Україні: сучасний стан і візії майбутнього». https://bit.ly/3GuH2gW

Кремень, В.Г. (2022). Педагогічна наука для розбудови нової країни. За результатами виступу на Міжнародній серпневій педагогічній науково-практичній конференції «Освіта, освітяни — незламні у війні», 18 серпня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4201

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., & Регейло, І.Ю. (2022). Діяльність Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-38. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю. Лук’янова, Л.Б., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022). Про роботу відділень та наукових установ Національної академії педагогічних наук України в мовах воєнного стану. Наукова доповідь Президії НАПН України 24 березня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4118

Лук’янова, Л.Б. (2022). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: час випробувань, час досягнень. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4127

Медіавчительський кампус, (2022d, 20 вересня). Настановна конференція з питань виробничої практики для магістрантів [Відео]. YouTube. https://youtu.be/Uba2j7INkcY

Медіавчительський кампус. (2022a, 12 травня). Академічна культура дослідника в освітньому просторі [Відео]. YouTube. https://youtu.be/XBZ4k2TsAS0

Медіавчительський кампус. (2022b, 2 червня). Навчання української мови у 5 класі в умовах воєнних та поствоєнних реалій [Відео]. YouTube. https://youtu.be/0bEaHtrmCtQ

Медіавчительський кампус. (2022f, 26 жовтня). Проблеми академічної доброчесності дослідника [Відео]. YouTube. https://youtu.be/o7Zh4F5YYF8

Медіавчительський кампус. (2022g, 28 жовтня). Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника [Відео]. YouTube. https://youtu.be/JjKzURuVi-I

Медіавчительський кампус. (2022е, 24 жовтня). Музейна педагогіка на уроках української літератури [Відео]. YouTube. https://youtu.be/CmiFaZr18Hs

Медіавчительський кампус. (2022с, 7 вересня). Заняття з культури української мови і стилістики [Відео]. YouTube. https://youtu.be/SrGrB8tFNYQ

Міністерство освіти і науки України. (2022, 8 лютого). Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти (140). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85729/

Міхно, О.П. (2022). Інформаційний фронт: діяльність педагогічного музею України в умовах воєнного стану. Виступ на онлайн-конференції німецькомовних шкільних музеїв Німеччини, Австрії та Швейцарії. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4119

Національна академія педагогічних наук України. (2022b, 16 травня). V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених за підтримки ІПООД НАПН України. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2725/

Національна академія педагогічних наук України. (2022а). Заява Національної академії педагогічних наук України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/SaveUkraine

Національна академія педагогічних наук України. (2022с, 26 серпня). Круглий стіл з питань консолідації українців в умовах російської агресії. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2807/

Ничкало, Н.Г., & Гордієнко, В.П. (2022). Наукова діяльність у добу війни: за камертоном серця і любові до батьківщини. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4123

Семеног, О.М. (ред.). (2022). Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/12262

Семеног, О.М., & Вовк, М.П. (2021). Педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти. Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1

Семеног, О.М., Вовк, М.П., Дятленко, Т.І., & Громова, Н.В. (2021). Фахова практика майбутнього вчителя-філолога: традиції та інновації : навчальний посібник. Київ: Талком.

Семеног, О.М., Дятленко, Т.І., Білясник, М.Д., & Волницька, В.В. (2022). Українська мова : підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль: Астон.

Соломаха, С.О. (2021). Зміст і методичні засади організації фахових практик магістрантів у закладах вищої педагогічної освіти : методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/728347/

Сумська обласна військова адміністрація. (2022, 30 червня). 97% опитаних вчителів Сумщини вважають українську мову рідною. https://cutt.ly/vM4yr12

ТзОВ «Видавництво Астон». (2022). Українська мова 5 клас. https://cutt.ly/cM4yO8l

Топузов, О.М., Засєкіна, Т.М., Головко, М.В., & Калініна, Л.М. (2022). Освітньо-науковий фронт: діяльність інституту педагогіки НАПН України в умовах воєнного стану. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4145

Управління ДСЯО у Сумській області. (2022, 12 серпня). Модельна навчальна програма — навчальна програма — тематичне планування: що має зробити вчитель [Відео]. YouTube. https://youtu.be/QYdpCRp_lNk

Філологічний факультет ДВНЗ «ДДПУ». (2022, 26 серпня). Онлайн-міст «СТЕЙКХОЛДЕРИ» [Відео]. Facebook. https://www.facebook.com/100017187279898/videos/1118557108868847

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. (2022a, 20 травня). Розпочався курс лекцій, присвячених науково-дослідницькій діяльності в умовах війни. https://cutt.ly/qM4yoM9

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. (2022b, 26 травня). Продовжується курс лекцій у межах підвищення кваліфікації з управління якістю науково-дослідницької діяльності. https://cutt.ly/CM4ysnG

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. (2022c, 2 червня). На платформі ZOOM відбулася лекція, присвячена цифровим освітнім ресурсам в умовах воєнного часу. https://cuesc.org.ua/novini/tsifroviosvitniresursi/

ЦПРПП міста Києва. (2022, 14 квітня). Підготовка до національного мультипредметного тесту. Українська мова [Відео]. YouTube. https://youtu.be/tbinIfRMbVs

Опубліковано
2022-11-24
Як цитувати
Семеног, О. М., & Вовк, М. П. (2022). ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ РЕАЛІЙ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-14. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4214
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України