СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Юрій Миколайович Вітренко Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4277-4587
  • Вікторія Олексіївна Ворона Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6944-3833
  • Марія Андріївна Дебич Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5999-3989
Ключові слова: освіта і наука, вища освіта, здобувачі вищої освіти, План відновлення

Анотація

У статті проаналізовано План відновлення України за напрямом «Освіта і наука», викладеним у розділі «Вища освіта», та основні показники сфери вищої освіти України у 2005-2020 рр. Аналіз показників сфери вищої освіти України у 2005-2020 рр. дає достатньо підстав для прогнозу, що динаміка чисельності студентів у 2022-2032 рр. продовжить знижуватися (у 1,5-2,0 рази до 2032 р.). Рекомендовано основні пріоритети у визначенні обсягів підготовки фахівців із вищою освітою у закладах вищої освіти України з оплатою виробництва і надання послуг у сфері вищої освіти за рахунок державного та регіональних бюджетів України, які мають бути враховані у формуванні Плану відновлення України за напрямом «Освіта і наука»: 1. Для Збройних сил України. 2. Для підготовки поліцейських, національних гвардійців, рятувальників, прикордонників. 3. Для підприємств військово-промислового комплексу України. 4. Для аграрно-промислового комплексу України. 5. Для сфери освіти України. 6. Для сфери охорони здоров’я України. Внесено пропозиції до Плану відновлення України за напрямом «Освіта і наука», розділу «Вища освіта» та до окремих нормативно-правових актів, які регулюють діяльність сфери вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юрій Миколайович Вітренко, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Вікторія Олексіївна Ворона, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Марія Андріївна Дебич, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вітренко, Ю. (ред.). (2017a). Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки : монографія. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://cutt.ly/hNYqKsd

Вітренко, Ю. (2017b). Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти України. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://cutt.ly/ENYw0Ih

Вітренко, Ю.М. (2019). Державне фінансування закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки. Фінанси України, (10), 102-123. https://doi.org/10.33763/finukr2019.10.102

Ворона, В.О. (2017). Визначення організаційно-правового статусу ВНЗ відповідно до СНР 2008. У Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Ч. І (с. 17-21). Дніпро.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. (2010a, 11 жовтня). Про затвердження та скасування національних класифікаторів (457). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про публічні закупівлі». (2015, 25 грудня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

Конституція України. (1996, 28 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Міністерство освіти і науки України. (2022, 19 серпня). План відновлення. Освіта і наука (проєкт станом на 03.08.2022). https://cutt.ly/KNUk9uo

Президент України. (2022, 21 квітня). Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни (266/2022). https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225

European Commission. (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community. Eurostat. https://cutt.ly/hNUcCvc

European Commission. (2014, October 29). Commission Regulation amending Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93 (1209/2014). http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1209/oj

UNESCO. (2022). UNESCO World Higher Education Conference 2022. https://www.whec2022.org/EN/

Опубліковано
2022-11-04
Як цитувати
Вітренко, Ю. М., Ворона, В. О., & Дебич, М. А. (2022). СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали