ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕФЕКТИВНОСТІ

  • Валентина Олександрівна Радкевич Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9233-5718
  • Петро Григорович Лузан Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8853-9275
  • Тетяна Миколаївна Пащенко Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7629-7870
Ключові слова: фахова передвища освіта, мережа закладів, фаховий коледж, контингент студентів, галузі знань, спеціальності

Анотація

У статті проаналізовано мережу закладів фахової передвищої освіти в регіонах і конкретних населених пунктах України, з’ясовано контингент студентів, визначено профільну спрямованість фахових коледжів, актуальні для майбутніх фахових молодших бакалаврів галузі знань і спеціальності. За результатами аналізу даних ЄДЕБО, опитувань педагогічних працівників, стейкхолдерів висвітлено докладні характеристики функціонування закладів фахової передвищої освіти в регіонах України. Наведено приклад результатів аналізу підготовки фахівців середньої управлінської ланки в Одеській області. Розкрито особливості освітньо-професійних програм підготовки фахівців зі спеціальності «274 Автомобільний транспорт» у закладах фахової передвищої освіти в різних регіонах України. Виявлено низку актуальних питань професійної підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжах та сформульовано рекомендації щодо підвищення якості фахової передвищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Валентина Олександрівна Радкевич, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Петро Григорович Лузан, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Тетяна Миколаївна Пащенко, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. Заклади вищої освіти. https://registry.edbo.gov.ua/

Закон України «Про фахову передвищу освіту». (2019, 6 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Кабінет Міністрів України. (1998, 20 січня). Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (65). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п

Кабінет Міністрів України. (2021, 7 липня). Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (762). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-2021-п

Каленський, А.А., Лузан, П.Г., Ваніна, Н.В., Пащенко, Т.М., Кравець, С.Г., & Пятничук, Т.В. (2018). Стандартизація професійної освіти: теорія і практика : монографія (А.А. Каленський, наук. ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/712845/

Колегія Міністерства освіти і науки України. (2008, 1 лютого). Про впорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr3_6290-08

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022). Мережа державних закладів вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Мельник, С., & Панцир, С. (2016). Як в Україні створити сучасну систему кваліфікацій?. U.S. Agency for International Development (USAID). https://bit.ly/3W9irn5

Міністерство освіти і науки України. (2022, 6 липня). План відновлення України: освіта та наука, як фундамент розвитку людського потенціалу. https://bit.ly/3TXRAbL

Радкевич, В.О. (2020). Розвиток професійної та фахової передвищої освіти в умовах трансформаційних процесів. У Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів XIV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 травня 2020 р.) (с. 16-29). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/729077/

Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021). Сучасна фахова передвища і вища освіта — ключова умова конкурентоспроможності України. У Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія (с. 82-86). https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Опубліковано
2022-11-03
Як цитувати
Радкевич, В. О., Лузан, П. Г., & Пащенко, Т. М. (2022). ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-12. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали