КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ

 • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
 • Світлана Олександрівна Сисоєва Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2499-732X
 • Іван Дмитрович Бех Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4763-1673
 • Олена Леонідівна Вознесенська Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1273-0049
 • Наталія Василівна Гавриш Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9254-558X
 • Людмила Вікторівна Гончар Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9761-9031
 • Катерина Олександрівна Журба Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3854-4033
 • Володимир Васильович Ільїн Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0503-8545
 • Любов Вікторівна Канішевська Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4190-1601
 • Валентина Іванівна Кириченко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1248-1588
 • Оксана Анатоліївна Комаровська Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3679-9673
 • Анна Володимирівна Корнієнко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7334-6625
 • Тетяна Юріївна Куниця Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4084-3219
 • Сергій Володимирович Курбатов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8929-7562
 • Олена Віталіївна Литовченко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8696-9610
 • Руслан Васильович Малиношевський Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8839-6465
 • Валерій Віталійович Мачуський Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5932-6502
 • Любов Антонівна Найдьонова Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1222-295X
 • Ольга Дмитрівна Рейпольська Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5524-7110
 • Світлана Вікторівна Толочко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9262-2311
 • Тетяна Євгенівна Федорченко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1927-0396
 • Наталія Вікторівна Харченко Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9958-5226
 • Юлія Сергіївна Чаплінська Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8105-8954
 • Валентина Михайлівна Шахрай Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2433-0357
Ключові слова: цифровий простір, цифрова компетентність, виховання дітей та молоді, виховний потенціал, ціннісно-змістова вибірковість, сімейна медіаосвіта, кібербулінг

Анотація

Представлено зміст Концепції виховання дітей та молоді в цифровому просторі, яку розглянуто на засіданні Президії НАПН України 16 грудня 2021 р. та оприлюднено на сайтах Національної академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання НАПН України; зареєстровано договір, який стосується права автора на твір (№ 6582 від 12 серпня 2022 р.). Метою Концепції є визначення провідних ідей і принципів виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Соціальна значущість Концепції полягає в консолідації зусиль держави, освіти та сім’ї, реального сектору економіки щодо створення безпечного і сприятливого виховання і особистіного розвитку дітей та молоді в цифровому просторі. У Концепції окреслено світоглядні підходи до вирішення проблеми виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Наголошено на необхідності впровадження засобів захисту дитини від кібербулінгу; протидії засобам технологічно-маркетингового руйнування базових цінностей; розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників; формування в дітей та молоді ціннісно-змістової вибірковості; збереження фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я дітей та молоді; використання здоров’язбережувального потенціалу сімейної медіаосвіти; виховання культури поведінки дітей та молоді в цифровому освітньому просторі; партнерської взаємодії батьків і вихователів щодо попередження негативних впливів цифрового середовища на дітей та молодь; науково-методичного забезпечення виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Схарактеризовано ризики, пов’язані з реалізацією Концепції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Світлана Олександрівна Сисоєва, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

Іван Дмитрович Бех, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Олена Леонідівна Вознесенська, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Наталія Василівна Гавриш, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Людмила Вікторівна Гончар, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії інституційного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Катерина Олександрівна Журба, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Володимир Васильович Ільїн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Любов Вікторівна Канішевська, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Валентина Іванівна Кириченко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Оксана Анатоліївна Комаровська, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Анна Володимирівна Корнієнко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Тетяна Юріївна Куниця, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Сергій Володимирович Курбатов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук старший науковий співробітник, радник Президії НАПН України, м. Київ, Україна

Олена Віталіївна Литовченко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Руслан Васильович Малиношевський, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Валерій Віталійович Мачуський, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Любов Антонівна Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Ольга Дмитрівна Рейпольська, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання — керівник Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Світлана Вікторівна Толочко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Тетяна Євгенівна Федорченко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Наталія Вікторівна Харченко, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Юлія Сергіївна Чаплінська, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Валентина Михайлівна Шахрай, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії інституційного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бех, І.Д. (2021). Сучасна освіта на шляху до досконалості. Рідна школа, (1072), 32-37.

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., & Овчарук, О.В. (заг. ред.). (2010). Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : методичні рекомендації. Київ: Атіка. https://lib.iitta.gov.ua/1165/

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., & Дементієвська, Н.П. (2019). Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі. Information Technologies and Learning Tools, 70(2), 313-331. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2876

Гуревич, Р.С., Козяр, М.М., Кадемія, М.Ю., & Опушко, Н.Р. (2019). Діти та інтернет: деякі проблеми і шляхи їх вирішення. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (54), 5-9. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2019-54-5-9

Державна служба статистики України. (2021). Доступ домогосподарств України до Інтернету у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний збірник. https://bit.ly/3UZezV6

Закон України «Про дошкільну освіту». (2001, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про охорону дитинства». (2001, 26 квітня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Закон України «Про позашкільну освіту». (2000, 22 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

Кабінет Міністрів України. (2016, 14 грудня). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (988-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п

Канішевська, Л.В., & Шахрай, В.М. (2022). Особливості виховання в школі і сім’ї в умовах цифровізації. Перспективи та інновації науки. Педагогіка. Психологія. Медицина, (9), 144-155. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-4(9)-144-155

Комаровська, О.А. (2020). Мистецька подієвість освітнього середовища в контексті художніх цінностей особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, (24), 252-270. https://doi.org/10.32405/2308-3778-2020-24-1-252-270

Кремень, В.Г. (ред). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https:// doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Мачуський, В.В. (ред.). (2020). Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти : методичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/723075/

Міністерство освіти і науки України. (2021, 25 травня). Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення. https://bit.ly/3STX8nn

Міністерство освіти і науки України. (2021, 10 лютого). Освітній форум-2021: МОН працює над створенням правового підґрунтя для трансформації позашкільної освіти. https://bit.ly/3CmOtTR

Найдьонова, Л.А. (2018). Кібербулінг у підлітковому рейтингу інтернет-небезпек. Психологічні науки: проблеми і здобутки, (1), 141-159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_1_11

Ничкало, С.А. (2022). Використання віртуального медіапростору в освітній художній комунікації: актуальні аспекти. У Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2021 рік (с. 140-143). Івано-Франківськ: НАІР. https://lib.iitta.gov.ua/731787/

Овчарук, О.В. (2019). Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки. Нова педагогічна думка, (100), 52-55. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2019-100-4-52-55

Рада Європи. (2001, 23 листопада). Конвенція про кіберзлочинність. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575

Рейпольська, О. (2021). Сучасні діти і цифрова компетентність. Зміст освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’терна грамота». Дошкільне виховання, (9), 10-15.

Сисоєва, С.О., & Осадча, К.П. (2019). Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Information Technologies and Learning Tools, 70(2), 271-284. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2907

Committee of Ministers of the Council of Europe. (2014, April 16). Guide to human rights for Internet users. Recommendation CM/Rec(2014)6 and explanatory memorandum. https://rm.coe.int/16804d5b31

Committee of Ministers of the Council of Europe. (2018a, March 7). Recommendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries. https://rm.coe.int/1680790e14

Committee of Ministers of the Council of Europe. (2018b, July 4). Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment. Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers. https://rm.coe.int/16808d881a

Council of Europe. (2022, February 23). Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2022-2027). https://rm.coe.int/1680a5ef27

Holinska, T., Komarovska, O., Melnyk, O., Pet'ko, L., Shpitsa, R., Sova, O., & Strohal, T. (2019). Cloud technologies in art entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education, 22(5). https://bit.ly/3D7opxB

Komarovska, O. (2019). Strategies of Contemporary General Arts Education. In O. Oleksiuk (Ed.), Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education (pp. 3-19). Cambridge Scholars Publishing.

Опубліковано
2022-10-21
Як цитувати
Кремень, В. Г., Сисоєва, С. О., Бех, І. Д., Вознесенська, О. Л., Гавриш, Н. В., Гончар, Л. В., Журба, К. О., Ільїн, В. В., Канішевська, Л. В., Кириченко, В. І., Комаровська, О. А., Корнієнко, А. В., Куниця, Т. Ю., Курбатов, С. В., Литовченко, О. В., Малиношевський, Р. В., Мачуський, В. В., Найдьонова, Л. А., Рейпольська, О. Д., Толочко, С. В., Федорченко, Т. Є., Харченко, Н. В., Чаплінська, Ю. С., & Шахрай, В. М. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206
Розділ
Концепції