ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ

  • Віталій Григорович Панок Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1421-0554
Ключові слова: соціально-психологічна реабілітація, постраждалі від воєнних дій, психологічна допомога, психологічна підтримка, учасники освітнього процесу, психологічна служба, життєвий шлях особистості

Анотація

Ніколи ще в сучасній українській історії навчальний рік не починався в умовах масштабних бойових дій, масового переселення мільйонів людей та багатотисячних втрат серед мирного населення та військових. Сьогодні надзвичайно загострилося питання смислів і методології роботи психологічної служби в умовах війни. Війна є надзвичайною ситуацією, до якої людина вимушена пристосовуватись, аби пережити її. Виокремлено дві основні тенденції у поведінці людей у надзвичайній ситуації: перша — захищати, надавати допомогу; друга — евакуюватися, рятувати себе і близьких. Перші потребують психологічної підтримки. Другі — психологічної допомоги. Але і перші, і другі потребують соціально-психологічної реабілітації. Найближчою перспективою в діяльності психологічної служби є соціально-психологічна реабілітація всіх учасників освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Григорович Панок, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Байдик, В.В., Бондарук, Ю.С., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., Лунченко, Н.В., Луценко, Ю.А., Мороз, Р.А., & Ткачук, І.І. (2017). Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій : практичний посібник (В.Г. Панок, І.І. Ткачук, заг. ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/718798/

Байдик, В.В., Бондарук, Ю.С., Гопкало, Ю.П., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., Лунченко, Н.В., Луценко, Ю.А., Мороз, Р.А., & Ткачук, І.І. (2020). Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження) : практичний посібник (В.Г. Панок, І.І. Ткачук, заг. ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/723324/

Байдик, В.В., Бондарук, Ю.С., Гопкало, Ю.П., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., Лунченко, Н.В., Луценко, Ю.А., Мороз, Р.А., & Ткачук, І.І. (2021). Технології психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (з досвіду роботи) : методичний посібник (В.Г. Панок, І.І. Ткачук, наук. ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/729191/

Герило, Г.М., Гніда, Т.Б., Корнієнко, І.О., & Луценко, Ю.А. (2018). Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які постраждали внаслідок військових конфліктів : практичний посібник (Ю.А. Луценко, заг. ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. http://lib.iitta.gov.ua/713128/

Гопкінс, Б. (2021). Відновні практики в класі. Відновні підходи у повсякденній роботі (А. Горова, Т. Калениченко, Є. Коваль, Д. Бєлінська, ред. пер.). Проект «Мирна школа». https://bit.ly/3RdQQ0o

Горленко, В.М., Марухина, І.В., Панок, В.Г., Предко, В.В., Рибалка, В.В., Романовська, Д.Д., & Сосновенко, Н.В. (2021). Психологічний супровід формування демократичних засад та профілактики і розв’язання конфліктів у закладі освіти : практичний посібник (В.Г. Панок, заг. ред.). Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/729197/

Кокун, О.М. (2022). Всеукраїнське опитування «Твоя життєстійкість в умовах війни» : препринт. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731505/

Корнієнко, І.О., Лісовецька, І.М., Луценко, Ю.А., & Романовська, Д.Д. (2017). Досвід надання допомоги дітям і сім’ям — жертвам військового конфлікту : практичний посібник. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. https://lib.iitta.gov.ua/709040/

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., Лук’янова, Л.Б., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022). Про роботу відділень та наукових установ Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану: Наукова доповідь Президії НАПН України 24 березня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4118

МВС України. (2022, 20 липня). Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, — Сергій Крук. https://bit.ly/3dH7gRp

Міністерство освіти і науки України. (2018, 22 травня). Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України (509). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

Міністерство освіти і науки України. (2019, 1 листопада). Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки (1368). https://bit.ly/3Sx5MYE

Міністерство освіти і науки України. (2022, 2 серпня). Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році (1/8794-22). https://bit.ly/3SAz6xy

Панок, В.Г. (1997). Мониторинг социально-психологической ситуации в зоне Чернобыльской катастрофы : монография. Киев: Чернобыльинтеринформ.

Панок, В.Г., Скребець, В.О., & Яковенко, С.І. (1998). Психологічна феноменологія екологічної катастрофи (на матеріалах Чорнобильської катастрофи) : монографія. Київ: б/в.

Панок, В.Г. (2020). Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-9-1

Президент України. (2022, 24 лютого). Про введення воєнного стану в Україні (64/2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022

Слюсаревський, М.М., & Григоровська, Л.В. (2022). Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4129

Ткачук, І.І. (2018). Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів : методичні рекомендації (В.Г. Панок, наук. ред.). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. http://lib.iitta.gov.ua/713141/

Psychologische Hochschule Berlin. (2022). Hope — Helping to Cope. Notfallpsychologische Trainings für SchulpsychologInnen in der Ukraine. https://www.psychologische-hochschule.de/hilfe-fuer-die-ukraine/hope-helping-to-cope/

The National. (2022, April 12). UN says 4.8 million children displaced by war in Ukraine. https://bit.ly/3Sio0NT

Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Панок, В. Г. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-8. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4205
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану