ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: людиноцентризм, система цінностей, українське філософське мислення, філософія серця

Анотація

Крізь призму проблематики українського філософського мислення у статті висвітлено філософську позицію Григорія Сковороди, яка ґрунтується на з’ясуванні специфіки конкретної людської особистості та зосереджується на внутрішньому світі людини, світі «душі» і «серця». У Г. Сковороди «філософія серця» є ствердженням нового підходу до розуміння людини, сенсу її буття і призначення у світі. Доведено, що такий кордоцентричний підхід має тривалу вітчизняну традицію і започаткований в ранніх літературних пам’ятках праукраїнського суспільства Київської Русі. Обґрунтовано, що характерною особливістю філософської системи Г. Сковороди є об’єднання людини і світу. У філософському вимірі це означає створення цілісної філософії, яка інтегрує етику, онтологію, філософську мудрість і моральну поведінку. Наскрізним є звернення Г. Сковороди до «голосу серця», що підтверджує початок формування його людиноцентризму на ниві національного ґрунту та виступає альтернативою раціоналістично-об’єктивістському методу саме у відстоюванні принципової важливості, першорядності індивідуально-особистісної і культурно-багатоголосої унікальності людського буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України, лауреат Міжнародної премії імені Григорія Сковороди (1998 р.), м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бичко, А., & Бичко, І. (2003). Концентрично-бароковий контекст української філософії: феномен Сковороди. У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність (с. 51-78). Київ: Видавництво Інституту філософії НАН України.

Бичко, А.К., & Бичко, І.В. (1997). Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенціального аналізу. Дрогобич: Коло.

Васянович, Г. (2022). Християнсько-філософський персоналізм Григорія Сковороди (до 300-річчя з дня народження) : монографія. Львів: «Норма».

Горський, В. (2001). Філософія в українській культурі. Київ: Центр практичної філософії.

Гуссерль, Е. (1996). Криза європейського людства і філософія. У Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки : хрестоматія (с. 62-94). Київ: Ваклер.

Ільїн, В.В. (2005). Апологія ірраціонального. Філософія для тебе. Київ: Видавництво Європейського університету.

Кремень, В.Г. (2007). Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум : монографія. Київ: Грамота.

Кремень, В.Г. (2012). Кордоцентризм Г.С. Сковороди як передумова філософії людиноцентризму. Креативна педагогіка, (6), 19-24.

Кульчицький, О. (1995). Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів: УВУ.

Попович, М. (2003). Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів «раннього Модерну». У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність (с. 30-50). Київ: Видавництво Інституту філософії НАН України.

Сковорода, Г.С. (1961). Твори у 2 томах. Т. 1: Проповіді. Діалоги. Трактати. Притчі. Київ: Академія наук УРСР.

Сковорода, Г.С. (1994a). Твори у 2 томах. Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства). Київ: АТ «Обереги».

Сковорода, Г.С. (1994b). Твори у 2 томах. Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства). Київ: АТ «Обереги».

Чижевський, Д.І. (1992). Нариси з історії філософії на Україні. Київ: «Орій».

Шевчук, В.О. (2008). Пізнаний і непізнаний СФІНКС. Григорій Сковорода сучасними очима. Київ: Пульсари.

Опубліковано
2022-09-16
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2022). ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-8. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4202
Розділ
До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди