ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 14 листопада 2019 р.

  • Микола Олексійович КИРИЧЕНКО Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, Нова українська школа, педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівні кадри освіти, компетентності

Анотація

У доповіді здійснено теоретичний аналіз сучасного стану розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні, виявлено найбільш важливі педагогічні та психологічні проблеми, що детермінують цей процес; окреслено основні тенденції й перспективи модернізації освітньої галузі в контексті реформування вітчизняної освіти. Обґрунтовано соціальне значення післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи, розкрито соціальну місію Університету менеджменту освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти як інноваційних центрів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів і керівників Нової української школи. Наголошено на унікальності досвіду професійного розвитку фахівців освітньої галузі, накопиченого педагогічними працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Кириченко, М. О. (2019). Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти). Вісник післядипломної освіти, 8(37), 22-34. (Серія «Управління та адміністрування»).

Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта. (2017). Київ: НАПН України, ДВНЗ «УМО», ЦІППО.

Скрипник, М.І. (2018). Свобода, культура, професійний розвиток педагога Нової української школи. In Т.М. Сорочан (Ред.), Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти (с. 56-75). Київ: Агроосвіта.

Скрипник, М.І. (2018). Педагогіка партнерства: від комунікації до діалогу. In Т.М. Сорочан (Ред.), Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти (с. 76-100). Київ: Агроосвіта.

Сорочан, Т.М. (2018). Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи. Методист, 2(74), 4-8. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/709943/.

Сидоренко, В.В. (2018). Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку. Методист, 2(74), 14-26. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/709938/.

Сидоренко, В.В. (2018). Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку. Методист, 2, 7-16. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/709938/.

Сидоренко, В.В. (2017). Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». In В.П. Андрущенко (Голова), Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири (с. 148-153). Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Сидоренко, В.В. (2017). Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога Нової української школи за двохетапною дистанційно-очною формою навчання. In Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ: НАПН України, ДЗВО «УМО». Взято з http://lib.iitta.gov.ua/708952/.

Сидоренко, В.В. (2017). Розвиток професійно-педагогічної мобільності фахівців у стратегемах Концепції нової української школи. In Матеріали ІI Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ: НАПН України, ДЗВО «УМО». Взято з http://lib.iitta.gov.ua/707301/.

Сорочан, Т.М. (2017). Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». In В.П. Андрущенко (Голова), Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири. (с. 153-158). Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
КИРИЧЕНКО, М. О. (2019). ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 14 листопада 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-5
Розділ
Засідання Президії НАПН України