ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.

  • Олександра Вікторівна БРЮХОВЕЦЬКА Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4884-2878
Ключові слова: система організаційно-психологічного супроводу професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій

Анотація

У доповіді висвітлені напрями взаємодії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України під керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка.
Представлено розроблену з урахуванням наукових праць фахівців Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і запроваджену у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» систему організаційно-психологічного супроводу професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій.
Підсумовано, що співпраця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, як свідчить зворотній зв’язок зі споживачами наукової продукції, є плідною і такою, що має значущій суспільний ефект.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бондарчук, О.І. (2008). Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. Київ: Науковий світ.

Брюховецька, О.В. (2018). Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Інтерсервіс.

Карамушка, Л.М. (2000). Психологія управління закладами середньої освіти. Київ: Ніка-Центр.

Кремень, В.Г. (2005). Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ: Грамота.

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
БРЮХОВЕЦЬКА, О. В. (2019). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ: Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-8
Розділ
Загальні збори НАПН України