ПСИХОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»

Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.

  • Вадим Іванович БАРКО Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4962-0975
Ключові слова: закон, психологічна допомога, психологічні послуги, психологічне здоров’я, психологічна корекція

Анотація

У доповіді висвітлено психологічні та правові аспекти розроблення проєкту Закону України «Про надання психологічної допомоги населенню». Представлено результати діяльності робочої групи під керівництвом С.Д. Максименка щодо опрацювання тексту цього законопроєкту. У доповіді розкрито теоретико-методологічні підвалини проєкту зазначеного закону, обґрунтовано його актуальність і доцільність, представлено структуру (відповідні розділи і статті). У першому розділі наводиться перелік основних термінів із визначеннями, представлені розширені завдання законодавства України у сфері надання психологічної допомоги й у другому розділі представлені види та форми надання такої допомоги населенню, її принципи, підстави надання; розділ третій визначає права та обов’язки одержувачів допомоги, права й обов’язки психолога; розділ четвертий містить інформацію щодо ліцензування фахівців-психологів, ведення єдиного реєстру фахівців і засобів допомоги, стандарту психологічної допомоги тощо; розділ п’ятий визначає статус Організації самоврядування психологів, її центральні органи, контроль і нагляд за діяльністю з надання психологічної допомоги; розділ шостий регламентує порядок оскарження рішень, дій, пов’язаних з наданням психологічної допомоги і визначає відповідальність за порушення законодавства про психологічну допомогу; розділ сьомий містить прикінцеві положення, де визначається дата набуття законом чинності, а також регламентуються дії Кабінету Міністрів України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Закон України «Про психіатричну допомогу» (2000). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14/.

Конституція України (1996). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (2018). Взято з https://moz.gov.ua/mkf.

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
БАРКО, В. І. (2019). ПСИХОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»: Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-15. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-6
Розділ
Загальні збори НАПН України