НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.

  • Леся Іванівна ПРОХОРЕНКО Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-5037-0550
Ключові слова: науково-психологічний супровід, освіта дітей з особливими потребами, раннє втручання, інклюзивне навчання

Анотація

Автором окреслено важливі питання освіти дітей з особливими освітніми потребами, зокрема зосереджено увагу на технологіях соціального, психологічного та педагогічного супроводів дітей з особливими потребами, в яких першочерговим є виявлення особливостей особистісного розвитку дитини та її соціального становлення в умовах школи.
Обґрунтовано, що зміна стереотипів у розумінні проблем навчання і виховання дітей з особливими потребами має базуватися на нових підходах, які концентруються не на порушеннях особистості, а містять у підґрунті особистісну орієнтацію, освітні компетентності, створення належних умов щодо рівних можливостей здобуття освіти для дітей та молоді, варіативність навчання відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей таких осіб та ін.
З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти дітей з особливими освітніми потребами окреслено напрями діяльності, які потребують підвищеної уваги, провідними з яких є: науково-методичний супровід освіти осіб з особливими потребами та психолого-педагогічний супровід таких осіб у процесі навчання, соціалізації, життєдіяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа – стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Міністерство освіти і науки України (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

План заходів з реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (2019). Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ce/bc0/48c/5cebc048c18b8385719290.doc.

Прохоренко, Л.І. (2019). Освіта осіб з особливими потребами: науково-психологічний супровід. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (4), 25-34.

Указ Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015.

Zasenko, V., & Рrokhorenko, L. (2018). Educational Development Priorities for People with Special Needs in Ukraine. Education: Modern Discourses, (1), 161-167. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-15.

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
ПРОХОРЕНКО, Л. І. (2019). НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-5
Розділ
Загальні збори НАПН України