ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ, БУДІВЕЛЬНОЇ ТА АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗЕЙ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 жовтня 2019 р.

  • Наталя Валеріївна КУЛАЛАЄВА Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-8613-1495
  • Ганна Миколаївна РОМАНОВА Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-2388-6997
Ключові слова: проектні технології, професійна підготовка, майбутні кваліфіковані робітники, професійне навчання

Анотація

У доповіді оприлюднено результати наукового дослідження «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей», виконаного співробітниками лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України протягом 2016-2018 рр. Проаналізовано досвід застосування проектних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; визначено методичні засади розроблення проектних технологій для їхньої професійної підготовки. Обґрунтовано методологічні підходи до проектного професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Наведено методики розроблення проектних технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і автотранспортної галузей, організації проектної діяльності у ЗП(ПТ)О, оцінювання результатів проектного професійного навчання учнів. Представлено проектні технології для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (інформаційно-аналітичну, практико-орієнтовану, дослідно-пошукову, творчо-інноваційну, соціально-виховну). Показано експериментальну перевірку їх результативності шляхом дослідження рівнів готовності педагогічних працівників до розроблення і застосування проектних технологій, і учнів – до проектного професійного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Аніщенко, В.М., Артюшина, М.В., Герлянд, Т.М., Кулалаєва, Н.В. (Ред.), Пащенко, Т.М. та ін. (2019). Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : монографія. Житомир: Полісся.

Аніщенко, В.М., Артюшина, М.В., Герлянд, Т.М., Кулалаєва, Н.В. (Ред.), Шимановський, М.М. та ін. (2018). Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс : навч. посіб. Житомир: Полісся.

Аніщенко, В.М., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М. (Ред.), Пащенко, Т.М., Шимановський, М.М. та ін. (2019). Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч. посіб. Житомир : Полісся.

Герлянд, Т.М. (Ред.), Кулалаєва, Н.В., Пащенко, Т.М., Романова, Г.М., & Романов, Л.А. (2016). Веб-квест у професійному навчанні: методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів : метод. рек. Київ: ІПТО НАПН України.

Глущенко, О.В., Романов, Л.А. (Ред.), Пащенко, Т.М., Пятничук, Т.В., & Шимановський, М.М. (2019). Проектні технології навчання учнів профчеійних (професійно-технічних) навчальних закладів : довідник. Житомир: Полісся.

Гончаренко, С.У. (1997). Український педагогічний словник; Світлана Головко (Ред.). Київ: Либідь.

Лузан, П.Г., Манько, В.М., Нестерова, Л.В, & Романова, Г.М. (Ред.). (2014). Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників : монографія. Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс».

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
КУЛАЛАЄВА, Н. В., & РОМАНОВА, Г. М. (2019). ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ, БУДІВЕЛЬНОЇ ТА АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗЕЙ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 жовтня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-2
Розділ
Засідання Президії НАПН України