VIII УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ / ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ «ОСВІТА ДЛЯ МИРУ / EDUKACJA DLA POKOJU»

8-10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна

  • Нелля Григорівна НИЧКАЛО Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5989-5684
Ключові слова: форум, співпраця, філософія миру, консолідація, інтеграція, інформатизація, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена VIII Українсько-польському / Польсько-українському форуму «Освіта для миру / Edukacja dla pokoju», який відбувся 8-10 жовтня 2019 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Починаючи з 2005 р., у Польщі та Україні щодва роки проводяться польсько-українські / українсько-польські наукові форуми, у роботі яких беруть участь провідні вчені-педагоги Польщі та України. Цьогоріч обговорення проблем розвитку освіти і наукової педагогічної думки відбувалося крізь призму «миру і немиру», в пошуках ефективних шляхів пом’якшення гостроти окреслених проблем. В сучасних умовах освіта покликана виконувати інтегративну функцію щодо здійснюваних інновацій у сферах соціально-культурного й економічного розвитку, об’єднувати їх і запобігати проявам агресії в міжнародному й індивідуальному житті. Українські і польські науковці взяли участь у роботі трьох пленарних, семи секційних засідань та круглого столу «Наукова освіта: від трендової теорії до ефективних практик». Важливою подією в роботі форуму стало урочисте вручення диплома Почесного доктора (HONORIS CAUSA) НАПН України професору звичайному, доктору хабілітованому, голові Комітету педагогічних наук Польської академії наук Богуславу Сліверському. Цікаві дослідницькі матеріали висвітлено у двох томах видання «Освіта для миру» / «Edukacja dla pokoju». В 11 розділах представлено широку палітру творчих пошуків науковців-педагогів України і Польщі, а також їх узагальнені результати і рекомендації Науковий форум став значним спільним внеском українських і польських вчених у культурний, педагогічний, соціально-економічний, гуманітарний розвиток інтелектуально-творчого потенціалу наших держав і народів та Європи в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Кремень, В.Г. та ін. (Ред.). (2019). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : збірник наукових праць у 2 томах. Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка».

Кремень, В.Г. та ін. (Ред.). (2019a). Єднання для миру і розвитку. Українсько-польське партнерство в галузі освіти і педагогічних наук / Pojednanie dla pokpju i rozwoju. Partnerstwo ukraińsko-polskie w dziedzinie edukacji i nauk pedagogicznych. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Ничкало, Н., & Шльосек, Ф. (Ред.). (2019). Богуслав Сліверський. Почесний доктор Національної академії педагогічних наук України. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Платформа єднання для миру і розвитку (2019). Взято з https://www.youtube.com/watch?v=gkICo6vjCT4.

Сліверський, Б. (2019). Filozofia kordialna ukraioskiej pedagogiki serca Wasyla Suchomlioskiego / Кордіальна філософія української педагогіки серця Василя Сухомлинського. Київ: ТОВ «Видавництво «Знання України».

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
НИЧКАЛО, Н. Г. (2019). VIII УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ / ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ «ОСВІТА ДЛЯ МИРУ / EDUKACJA DLA POKOJU»: 8-10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-3-1
Розділ
Події