Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні німецькою мовою

O.V. Anishchenko, N.V. Bazeliuk, I.D. Bekh, L.D. Berezivska, A.E. Boiko, V.Yu. Bykov, N.V. Chepelieva,
S.L. Chunikhina, P.P. Dotsenko, V.I. Dovbyshchenko, I.I. Drach, A.P. Dzhurylo, M.S. Halchenko,
N.V. Havrysh, V.P. Hordiienko, I.M. Hudym, S.M. Ivanova, S.A. Kalashnikova, L.M. Kalinina, ...
I.B. Zhyliaiev (2022). Nationaler Bericht über den Stand und die Perspektiven der Bildungsentwicklung in der Ukraine (Zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine) : monographie. [Hrsg.: V.G. Kremen (Vorsitzender), V.I. Lugovyi (Stellvertretender Vorsitzender), O.M. Topuzov (Stellvertretender Vorsitzender)]; unter allgemeiner Redaktion. V.G. Kremen. Nationale Akademie der Erziehungswissenschaften der Ukraine. Frankfurt am Main: GFI GmbH. https://doi.org/10.32405/978-3-9802857-3-5-2022

PDF

Вченими Національної академії педагогічних наук України підготовлено і надруковано «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» німецькою мовою – «Nationaler Bericht über den Stand und die Perspektiven der Bildungsentwicklung in der Ukraine» (за заг. ред. В.Г. Кременя).
У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 30-річний період незалежності України, визначено актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в умовах глобалізації, європейської інтеграції, інноваційного розвитку та національної самоідентифікації.
Національна доповідь є цілісним аналітичним документом, що складається зі вступу, 18 розділів, висновків з рекомендаціями, додатків з ілюстраційними матеріалами (графіками, таблицями), що характеризують стан, процеси, тенденції розвитку освіти в Україні, Європі і світі впродовж 30-річного періоду.
Видання буде корисним освітянам, вченим, управлінцям, політикам, здобувачам освіти та їхнім батькам, зарубіжним фахівцям, усім тим, хто цікавиться місцем і роллю вітчизняної освіти у становленні суверенної, самодостатньої, сильної України, усебічним розвитком її громадян, суспільства загалом.