1.
Кремень ВГ, Луговий ВІ, Топузов ОМ, Регейло ІЮ. ПРО ВИКОНАННЯ У 2022 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р. HNAESU [інтернет]. 30, Листопад 2022 [цит. за 28, Березень 2023];4(2):1-19. доступний у: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/303