Кремень, Василь Григорович. «ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України 3, no. 2 (Листопад 20, 2021). дата звернення Січень 28, 2022. https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/209.