БЕРЕЗІВСЬКА, Л. Д. «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЗА 2015-2019 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 вересня 2019 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 1, вип. 1, Грудень 2019, с. 1-5, doi:10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-1.