Гальченко, М. С. «ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 серпня 2022 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 4, вип. 2, Жовтень 2022, с. 1-10, doi:10.37472/v.naes.2022.4207.