Кремень, В. Г. «ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 4, вип. 1, Червень 2022, doi:10.37472/v.naes.2022.4137.