ГУБЕЛАДЗЕ, І. Г. «ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 1, вип. 1, Грудень 2019, с. 1-4, doi:10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-9.