Кириченко, М. О. «ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО ‘УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ’ НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 3, вип. 2, Листопад 2021, doi:10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-2.