Луговий, В. І., О. М. Слюсаренко, і Ж. В. Таланова. «ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ: За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції ‘Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти’ 10 листопада 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 3, вип. 2, Листопад 2021, doi:10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5.