Кремень, В. Г. «VIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ‘ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ВІД РІВНИХ ПРАВ — ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ’: Виступ президента НАПН України, 7 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 3, вип. 2, Жовтень 2021, doi:10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-2.