Кремень, В. Г. «ПРО СТАН ВИКОНАННЯ НАПН УКРАЇНИ РЕКОМЕНДАЦІЙ СЛУХАНЬ У КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ НА ТЕМУ: ‘РЕФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ’: Виступ на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 3 лютого 2021 р.». Вісник Національної академії педагогічних наук України, вип. 3, вип. 1, Лютий 2021, doi:10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-1.