[1]
Р. Н. Квєтний, Є. А. Паламарчук, О. В. Бісікало, і О. О. Коваленко, «КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕКОСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ JETIQ ВНТУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України ‘Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи’, 18 листопада 2022 р.», HNAESU, вип. 4, вип. 2, с. 1-7, Груд 2022.