[1]
І. Г. ГУБЕЛАДЗЕ, «ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р.», HNAESU, вип. 1, вип. 1, с. 1-4, Груд 2019.