[1]
С. Д. Максименко, «ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ У 2017-2021 РОКАХ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р.», HNAESU, вип. 3, вип. 2, Груд 2021.