[1]
С. Д. Максименко, «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗВИТКУ, САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ: МАЙБУТНЄ НАЦІЇ НЕОБХІДНО ВИРОЩУВАТИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.», HNAESU, вип. 3, вип. 2, с. 1-7, Груд 2021.