[1]
В. Г. Кремень, «ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.», HNAESU, вип. 3, вип. 2, Лис 2021.