[1]
М. О. Кириченко, «ПРО ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ДЗВО ‘УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ’ НАПН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 жовтня 2021 р.», HNAESU, вип. 3, вип. 2, Лис 2021.