[1]
В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, і Ж. В. Таланова, «ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ: За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції ‘Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти’ 10 листопада 2021 р.», HNAESU, вип. 3, вип. 2, Лис 2021.