РЕГЕЙЛО, І. Ю. і БАЗЕЛЮК , Н. В. (2019) «ВІДКРИТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВИХ ЦИТУВАНЬ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: Доповідь на засіданні Президії НАПН України 14 листопада 2019 р.», Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1), с. 1-3. doi: 10.37472/2707-305X-2019-1-1-6-1.